Skip to main content
Open een rekening

null

Beleggen en lange termijn worden vaak in één adem genoemd. Maar waarom is dat eigenlijk? In dit blog leggen we de voordelen uit van lange termijn beleggen. Tot slot geven we tips hoe je zorgt voor een lange beleggingshorizon.

Wat is lange termijn bij beleggen?

Beleggen doe je met geld dat je gedurende langere tijd kunt missen. We spreken van een lange termijn als je minstens 10 jaar kunt beleggen. Het verleden heeft uitgewezen dat een periode van 10 jaar lang genoeg is om te herstellen van een koersdaling. Op die manier beheers je de risico’s. 

Waarom moet je een minimale looptijd hebben?

Als je minder dan 3 jaar de tijd hebt, kun je beter niet beleggen. De koersen van aandelen gaan de hele dag op en neer. Er zijn veel verschillende factoren die de koersen op korte termijn beïnvloeden. Bijvoorbeeld bedrijfsnieuws, rentebesluiten van de centrale bank, macro economische cijfers en politieke onrust.

Korte termijn is moeilijk te voorspellen

Een groot deel bovengenoemde zaken kun je onmogelijk voorspellen. Als je beleggingsstrategie daarvan afhangt, ben je eigenlijk aan het speculeren. De koersen kunnen sterk stijgen, maar net zo goed fors zakken.

De kans op een negatief rendement is op korte termijn aanzienlijk. Sinds 1970 is het rendement van de MSCI wereld aandelenindex negatief in 34% van de 12-maands periodes.

Kans op positief rendement wordt hoger

Een langere looptijd zorgt ook voor een kleinere kans op een negatief rendement. Zoals eerder aangegeven wordt een slechte periode op de beurs vaak gevolgd door een goede periode. Over 10 jaar gemeten is het rendement nog maar in 3% van de gevallen negatief.

Had iemand 12 jaar of langer belegd, dan had diegene altijd een positief rendement behaald. Bij een lange beleggingshorizon heb je een grote kans op een positief rendement.

Uitslagen gemiddeld rendement worden kleiner

Over een korte periode kunnen de rendement flink variëren. Zo stegen aandelen in 2019 meer dan 30%. Er is zelfs een jaar geweest dat wereldwijde aandelen meer 60% stegen, terwijl er ook een jaar was waarin aandelen met meer dan 40% daalden. 

Over langere periodes wisselen goede en slechte jaren elkaar af. Daardoor komt het rendement over de gehele beleggingsperiode steeds dichter bij het historische gemiddelde. Bij aandelen ligt dat op 8%. Natuurlijk geldt dat rendementen uit het verleden geen garanties bieden voor de toekomst. beleggen_doet_u_voor_de_lange_termijn_beste_slechtste_rendement

 Bovenstaande grafiek toont de variatie in het gemiddelde rendement van de MSCI wereld aandelenindex over diverse looptijden.

 • Over 5-jaars periodes varieert het rendement tussen -6% en +33%.
 • Over 10-jaars periodes zien we dat de range afneemt naar -2,5% tot 20%.
 • Bij een 20-jaars beleggingsperiode is het rendement in alle gevallen positief. In het slechtste geval iets hoger dan 3% per jaar. Tijdens de beste 20-jaars periode is het rendement bijna 15%.

Spreiden noodzakelijk

De bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de MSCI wereld index. Dit is een goed gespreid mandje van de grootste bedrijven ter wereld. Het index is wereldwijd gespreid over meer dan 1.500 bedrijven en alle verschillende bedrijfssectoren. Aandelen met een goed rendement bieden compensatie voor die met een slecht rendement. 

Het belang van spreiding over sectoren werd duidelijk in 2000. Toen daalden bijna alle IT-aandelen meer dan 50%. Door ook in energiebedrijven en gezondheidzorg te beleggen werd het verlies verkleind.

Lange termijn geeft tijd om te herstellen

Ook beleggers met een gespreide portefeuille liepen tegen verliezen aan in de periode 2000-2003. Financiële markten daalden in die periode over de hele linie. De enige remedie was om te wachten tot de koersen weer herstelden. Beleggers werden uiteindelijk beloond voor hun geduld met een mooi rendement. 

De koersen zijn inmiddels flink hersteld. Eind 2019 was de MSCI wereld index meer dan verdubbeld ten opzichte van 20 jaar eerder. Beleggers met een lange beleggingshorizon kunnen meer risico nemen, omdat het vermogen de tijd heeft om te herstellen van een koersdaling.

Rendement-op-rendement effect

Het andere grote voordeel van beleggen op langere termijn is het effect van samengesteld rendement. Als je het opgebouwde rendement in de portefeuille laat zitten, groeit het vermogen na verloop van tijd steeds sneller.

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van € 100.000 berekend met een rendement van 5%.

 • In het eerste jaar groeit het vermogen met € 5.000.
 • In de eerste 10 jaar is de vermogensgroei bijna € 63.000.
 • Tussen jaar 10 en 20 is de vermogensgroei veel groter: € 102.000.
 • De bulk van de vermogensgroei wordt in de laatste 10 jaar gehaald. De laatste 10 jaar groeit het vermogen bijna € 167.000. Dat is meer dan de groei in de eerste 20 jaar bij elkaar.
Storting €100.000 Groei in 10 jaar
Jaar 1  €105.000  
Jaar 10 €162.889 €62.889
Jaar 20 €265.330 €102.441
Jaar 30 €432.194 €166.864

 

Albert Einstein zei het al: “Samengesteld rendement is het 8e wereldwonder. Als je het begrijpt, verdien je het. Anders betaal je het.”

Beleggingshorizon

De beleggingshorizon is de periode waarin je gaat investeren. Die periode hangt af van je beleggingsdoel. Hieronder noemen we een aantal veel gebruikte doelen om voor te beleggen:

 • Vervroegd pensioen of eerder stoppen met werken
 • Financieel onafhankelijk worden
 • Hypotheek aflossen
 • Compensatie voor inflatie en belasting

Als je belegt voor aflossing van de hypotheek is de beleggingshorizon simpel: het aantal jaar tot de hypotheek moet worden afgelost. Beleg je voor je pensioen, dan is de horizon het aantal jaar tot de pensioen datum.

Beleg je voor een hoger rendement om de inflatie en belasting te compenseren, dan is je horizon in principe zo lang mogelijk.

Optimaal profiteren van lange termijn

Het vermogen kan alleen profiteren van de lange termijn als de korte termijn geen roet in het eten gooit. In de praktijk blijkt dat nog niet zo makkelijk. 

Beleggers met een lange termijn doel grijpen te vaak in op korte termijn. Ze passen het risicoprofiel aan op het verkeerde moment, ze stoppen met de periodieke stortingen, of ze stoppen als het even tegenzit.

Tips voor een lange beleggingshorizon

Met de onderstaande tips kun je voorkomen dat je emoties in de weg gaan zitten om te beleggen voor de lange termijn.

Tip 1: Laat je niet afleiden

In een realistisch beleggingsplan heb je lange termijn beleggingsdoelen opgenomen. Door het samengestelde rendement op de lange termijn kun je die doelen halen. Laat je niet verleiden om je plan ambitieuzer te maken als het rendement tijdelijk beter is dan het gewenste rendement. Er komen vast weer mindere periodes.  

Tip 2: Niet te veel risico nemen

Beleggers gaan heen en weer tussen hebzucht en emotie. Als het goed gaat, willen we graag meer rendement. Als het slechter gaat, zijn we bang dat we alles kunnen verliezen. Dan is de verleiding groot om te verkopen… achteraf op het dieptepunt. Neem iets minder risico met de beleggingen. Zo voorkom je dat de emoties de overhand kunnen nemen. 

Tot slot nog twee algemene tips.

Tip 3: Begin zo vroeg mogelijk met beleggen

Des te eerder je begint met beleggen, des te langer je de tijd hebt. Wacht je 2 jaar, dan kun je die jaren niet meer inhalen. Het optimale instapmoment is alleen achteraf vast te stellen.

Tip 4: Buffer apart houden

Beleggen doe je met geld dat je niet nodig hebt. Zorg voor een buffer waarmee je tegenvallers kunt opvangen. Zo kan het vermogen rustig blijven renderen.