Toelichting gevoerde beleid Care IS

Toelichting gevoerde beleid Care IS

Onderdeel van het beleggingsbeleid van Care IS vermogensbeheer is dat we altijd breed spreiden en beleggen in stijlfactoren. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om actief wijzigingen door te voeren in uw portefeuille. We proberen daarmee in te spelen op ontwikkelingen op de wat langere termijn.

 

Inspelen op korte termijn ontwikkelingen is erg lastig. Verkopen en weer aankopen leidt bij dergelijke korte termijn incidenten vaak tot een verlies van vermogen. Deze situaties zijn vaak een korte onderbreking binnen een langdurige stijgende trend. De kans dat winst wordt misgelopen is hierdoor groter dan dat verliezen worden beperkt.

Terug naar januari van dit jaar

Medio januari hebben wij een wijziging doorgevoerd in uw portefeuille. Aandelen waren op dat moment sterk overwogen ten opzichte van obligaties. Deze overweging hebben we toen teruggebracht naar het normgewicht door winst te nemen op aandelen. Op het moment dat de coronacrisis de financiële markten bereikte, was de overweging van aandelen in uw portefeuille afgebouwd.

Toen kwam de coronacrisis

Soms volgen ontwikkelingen op de financiële markten zich zo snel op, dat er geen tijd is om hier weloverwogen op te reageren. Dat zagen we in februari gebeuren. Opeens begon de onzekerheid over de verspreiding van het coronavirus toe te slaan op de financiële markten. Daar kwam korte tijd later – en ook uit het niets – de sterke olieprijsdaling bovenop. Deze ontwikkelingen leidde tot een sterke, plotselinge daling van aandelenkoersen.

 

In deze situaties heeft het verlagen van het risico binnen de portefeuilles haar toegevoegde waarde verloren; koersen waren op dat moment in korte tijd al te sterk gedaald. Daarnaast is de kans groot dat je het koersherstel mist. Kijkend naar het verleden zien we dat aandelenkoersen vaak snel en sterk herstellen na flinke koersdalingen. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook tijdens de crisissen van 2001 en 2008. Ook nu zien we dat aandelenkoersen in de eerste dagen van de maand april bezig zijn aan een inhaalslag.

Aandelen nu onderwogen in uw portefeuille

Door de koersdalingen in de afgelopen periode zijn aandelen nu onderwogen ten opzichte van obligaties in uw portefeuille. Deze onderweging moet op korte termijn worden teruggebracht naar het normgewicht door aandelen bij te kopen en obligaties te verkopen. We houden verschillende financiële en economische parameters in de gaten om hier een geschikt moment voor te bepalen.


Deel via social media: