Skip to main content
Open een rekening

Handelsdagen

Bij Care IS worden uw beleggingsopdrachten (storting, profielwijziging, opname of beëindiging) uitgevoerd op handelsdagen. Voor stortingen en profielwijzigingen zijn de handelsdagen vooraf vastgesteld en vinden in principe één keer per week plaats. Voor opnames en beëindigen kan iedere werkdag een handelsdag zijn. Hieronder lichten we toe op welke handelsdag uw beleggingsopdracht wordt ingelegd.

Aankopen van beleggingen (storting)

Bedragen die op uw Care IS beleggingsrekening bij Saxo Bank zijn bijgeschreven*, worden op onderstaande vastgestelde handelsdagen automatisch belegd** indien:

 • Het cashsaldo op uw beleggingsrekening groter is dan 0,6% van de totale portefeuillewaarde;
 • Het cashsaldo op uw beleggingsrekening kleiner is dan 0,2% van de totale portefeuillewaarde;
  Er geen lopende transacties op uw rekening plaatsvinden. Lopende transacties kunnen het gevolg zijn van eerder doorgegeven beleggingsopdrachten of een herbalancering. In dit geval wordt uw storting belegd op de eerstvolgende handelsdag waarop er geen lopende transacties zijn.

Wijzigen van beleggingen (profielwijziging)

Met behulp van de risicoprofielvragenlijst kunt u een profielwijziging doorgeven. Na het wijzigen van het risicoprofiel wordt ook uw beleggingsportefeuille aangepast. Profielwijzigingen die uiterlijk op de werkdag vóór de handelsdag om 16:00 uur door Care IS zijn ontvangen en akkoord bevonden, worden nog op dezelfde werkdag verwerkt (één werkdag voor de handelsdag).

Herbalancering

Als gevolg van stijgende of dalende beurskoersen kan de fondsverdeling binnen uw beleggingsportefeuille afwijken ten opzichte van de gewenste fondsverdeling binnen uw risicoprofiel. Iedere tweede werkdag van het kwartaal is een extra handelsdag waarop uw beleggingen, indien nodig, worden geherbalanceerd.

* Bedragen die u overboekt naar uw beleggingsrekening worden niet direct (realtime) bijgeschreven. Gemiddeld duurt het één werkdag voordat het bedrag daadwerkelijk is bijgeschreven. Care IS heeft geen invloed op het moment van bijschrijven. U kunt alleen geld storten vanaf een betaalrekening met dezelfde tenaamstelling als die van uw beleggingsrekening. Uitzondering hierop is dat wettelijke vertegenwoordigers (ouders) vanaf hun eigen betaalrekening mogen storten op een beleggingsrekening op naam van hun kind. Indien de overboeking niet wordt geaccepteerd door SaxoBank ontvangt u een e-mail en wordt het bedrag binnen vijf werkdagen teruggestort.

** Bij het beleggen van een storting wordt ook direct de portefeuille geherbalanceerd. Dit betekent dat er naast aankopen ook verkopen kunnen plaatsvinden om de portefeuille in lijn te brengen met de gewenste fondsverdeling binnen uw risicoprofiel.

handelsdagen_care

Verkopen van beleggingen (opname of beëindiging)

In het geval u (een deel van) uw beleggingen wilt verkopen, kunt u hiervoor een opdracht doorgeven aan Care IS. Om de opdracht uit te kunnen voeren dient u een volledige opdracht te geven, die bestaat uit:

 • Een e-mail aan info@care-is.nl vanaf het e-mailadres dat bij ons bekend is;
 • Het bedrag dat u wilt opnemen of dat u de rekening wilt opzeggen;
 • De reden van uw opname of opzegging (wij zijn wettelijk verplicht dit vast te leggen);
 • Uw Saxo Client ID (8-cijferig nummer dat begint met 15, 16 of 17);
 • Het IBAN-nummer van uw betaalrekening met dezelfde tenaamstelling als uw beleggingsrekening waar het geld naar overgemaakt kan worden.

Het verkopen van beleggingen kan op iedere werkdag plaatsvinden. Voor het verkopen van uw beleggingen is de eerste werkdag na het doorgeven van de opdracht de handelsdag indien:

 • Een volledige opdracht voor opname of beëindiging op een werkdag voor 16:00 uur door Care IS is ontvangen en akkoord bevonden;
 • Er geen lopende transacties op uw rekening plaatsvinden. Lopende transacties kunnen het gevolg zijn van eerder doorgegeven beleggingsopdrachten of een herbalancering. In dit geval wordt uw opdracht uitgevoerd op de eerstvolgende handelsdag waarop er geen lopende transacties zijn.
 • Het geen (internationale) feestdag betreft waarop de beurs gesloten is. In dit geval wordt uw opdracht op de eerstvolgende beschikbare handelsdag uitgevoerd.

Houd rekening met een minimale doorlooptijd van zeven werkdagen. Koersbepaling en ontvangen gelden na verkoop. Uw beleggingsportefeuille bestaat uit verschillende beleggingsproducten. Bij aan- of verkooporders in ETF’s vindt de koersbepaling direct plaats. Dat betekent dat de koers vrijwel direct na het inleggen van de orders wordt vastgesteld bij de op dat moment geldende beurskoersen. Bij aan- of verkooporders in beleggingsfondsen vindt de koersbepaling één, twee of in uitzonderingsgevallen drie werkdagen later plaats. De koersen waartegen de beleggingsfondsen worden aangekocht of verkocht, kunnen hierdoor afwijken van de koersen waarop de orders op naar de beurs zijn verstuurd of wanneer u de opdracht aan ons heeft doorgegeven.

Bij een opname storten wij de verkoopopbrengst circa vier werkdagen na de handelsdag terug naar uw tegenrekening. Vanaf dit moment kan het nog een extra werkdag duren voordat het bedrag ook daadwerkelijk op uw tegenrekening is bijgeschreven.