Skip to main content
Open een rekening

Rendementen

Onze beleggingsaanpak heeft in de afgelopen jaren geleid tot rendementen waar wij trots op zijn. Onthoud wel, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
Open een rekening
Gratis brochure aanvragen

Onze gemiddelde rendementen per jaar

Met Indexbeleggen bij Care IS belegt u volgens één van onze vijf risicoprofielen. Natuurlijk zijn de in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst. Hieronder ziet u onze gemiddelde nettorendementen per jaar, dus na aftrek van alle kosten.

rendementen_care_is_bewegende_tool
Plan een gratis adviesgesprek

Slimme
beleggingsstrategie

Uw vermogen wordt gespreid over meer dan 5.000 aandelen en obligaties via beleggings- en indexfondsen (ETF's). Wij houden de markt continu in de gaten en optimaliseren uw portefeuille waar mogelijk. Dit resulteert al jaren in uitstekende rendementen.

Eigen vaste beleggingsadviseur

Voor een goed rendement is het noodzakelijk dat uw persoonlijke situatie, wensen en doelen aansluiten op uw beleggingsportefeuille. Daarom krijgt u uw eigen vaste beleggingsadviseur waarmee u minimaal twee keer per jaar contact heeft.

Uw geld is
veilig

Uw vermogen wordt beheerd op een beleggingsrekening op uw naam. Zo blijft uw geld altijd van u, ongeacht wat er met ons gebeurt. Wij hebben een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

Onze behaalde nettorendementen per jaar

In onderstaande tabel staan de door ons behaalde rendementen per jaar tot en met 31 maart 2024. Alle getoonde rendementen op deze pagina zijn nettorendementen, dus na aftrek van alle kosten. Let wel, rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

care-rendementen-grafiek-april-2024

Rendement en risico

Beleggen brengt risico's met zich mee. Een manier om dit inzichtelijk te maken is de risicometer. De risicometer toont op grafische wijze de beweeglijkheid (volatiliteit) van de beleggingen in het beleggingsprofiel. Lees meer over de risicoprofielen per beleggingsproduct op onze documentenpagina.

risicometers (1)

Beleggingsrisico

Beleggen is nooit zonder risico. Dit geldt voor alle soorten en vormen van beleggen. De mate van risico is afhankelijk van de aard en kenmerken van de belegging en het gekozen risicoprofiel. Over het algemeen geldt dat een belegging met een hoger verwacht rendement hogere risico's met zich meebrengt.

Marktrisico

Eén van de belangrijkste risico’s van beleggen is het marktrisico. Dit is het risico dat samenhangt met de beweeglijkheid van de markt als gevolg van wisselende stemmingen op de financiële markten. Alle beleggingen worden beïnvloed door het marktrisico. 

Plan een vrijblijvend adviesgesprek

Wilt u weten wat Care IS voor u kan betekenen? Plan dan geheel vrijblijvend een adviesgesprek op het moment dat het u het beste schikt.

Plan een gratis adviesgesprek

Groepfoto_accountmanagers
Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten?

Aan beleggen zijn kosten verbonden. Bij Care IS houden we de kosten zo laag mogelijk: zo betaalt u bijvoorbeeld geen transactie- of afsluitkosten. 

Met onze kostentool kunt u zelf eenvoudig de totale verwachte kosten berekenen. 

Bereken uw kosten

Wat zeggen klanten over Care IS vermogensbeheer

Bij mijn bank had ik het gevoel dat het meer om hen dan om mij ging. Bij Care IS gaat het echt om mijn belang. Altijd is er persoonlijke aandacht en professionele adviezen. Kritisch kijken ze naar mijn doelstellingen en hoe we die gaan bereiken. Ik heb een goede keuze gemaakt.

Peter Lussing
Adviseur & Professioneel coach

Ik beheer voor mijzelf een kleine portefeuille, maar het beleggen van mijn pensioenkapitaal heb ik sinds enige jaren overgelaten aan Care IS. Los van de resultaten, die er mogen zijn, geeft het mij de nodige rust en kan ik me na de overdracht van mijn assurantiebedrijf nog meer richten op mijn hobby's.

Bas van Dijk

Voor het beheer van mijn pensioenvermogen heb ik een inventarisatie gedaan naar een geschikte vermogensbeheerder. Ik heb gekozen voor Care IS omdat zij na een prettig vrijblijvend gesprek het meest concrete en duidelijke beleggingsvoorstel hebben uitgewerkt.

J. Cleij

Wij zijn heel tevreden over Care IS. We hebben een mooi rendement behaald en vooral het contact met onze accountmanager en overige medewerkers is goed. Afspraken worden nagekomen, ze zijn zeer punctueel en de persoonlijke begeleiding is erg prettig.

Familie van de Vorstenbosch

Ik ben erg tevreden met de dienstverlening van Care IS. Het kennismakingsgesprek was erg prettig en ook het beleggingsvoorstel dat ik heb mogen ontvangen was verhelderend. Er wordt vooral goed inzicht gegeven in wat je kunt verwachten. Hiervoor belegde ik bij een grootbank en daar was dat toch een stuk onpersoonlijker.

Corry van den Broek

In twee jaar tijd had ik mijn 4e accountmanager bij mijn vorige vermogensbeheerder. Na mijn overstap naar Care IS heb ik al 4 jaar een vast contactpersoon die mij ook proactief benadert.

Gerard van der Toorn
Safe Financieel Advies (Spanje)

Na wisselende ervaringen met diverse beleggingsdekundigen ben ik ervan overtuigd geraakt dat beleggen het werk is van echte professionals. Naast betere rendementen geeft de breed gespreide portefeuille van Care IS mij rust en vertrouwen.

Piet Kes
Mede-eigenaar schoonmaakbedrijf Succes

Nadat Care IS mij inzichtelijk heeft gemaakt hoeveel (verborgen) kosten ik betaalde bij de grootbank, ben ik direct overgestapt. Ik betaal nu ruim 1,50% minder kosten voor het beheer van mijn vermogen en het verwachte rendement is hoger. Bovendien een prettig en klantgericht team van medewerkers!

Antoinette Kalkman
Auteur Boek Schuld & Boete

Ik ben heel tevreden over Care IS. Het contact met de medewerkers is heel prettig en zij hebben verstand van zaken. Ik heb het gevoel dat mijn vermogen in vertrouwde handen is. En, niet onbelangrijk: het rendement beantwoordt aan de bij mijn profiel behorende prognose.

Jacob Renes

Toen ik een periode van actief handelen op de beurs wilde afsluiten, kwam Care IS op mijn pad om mijn vermogensbeheerder te worden. Sinds 2013 ben ik erbij en verheug mij steeds over de goede dienstverlening en contacten.

Pim Hallensleben

Veelgestelde vragen over vermogensbeheer

Hoe berekent Care IS het rendement?

Bij Care IS hanteren we de Tijd Gewogen Rendement methode, ook wel bekend als Time Weighted Return of TWR. Met deze methode berekenen we het rendement zonder de invloed van stortingen of onttrekking. Het maakt dus niet uit of u op een gunstig of ongunstig moment geld inlegt of opneemt; dit heeft geen invloed op het rendement volgens deze berekening.

Waarom kiezen wij voor deze methode?
Deze methode is gangbaar onder veel vermogensbeheerders, waaronder ook Care IS. Dat komt omdat vermogensbeheerders, zoals wij, geen controle hebben over wanneer onze klanten geld storten of opnemen. het gebruik van deze methode voorkomt dat het verwachte rendement dat wij presenteren wordt beïnvloed door stortingen en onttrekkingen van klanten, of dat nu positief of negatief zou uitvallen. Daarom vinden wij dit de meest geschikte manier om de prestaties van een vermogensbeheerder te evalueren. Echter, het kan zo zijn dat het werkelijke rendement op individueel niveau iets kan verschillen.

Is in het rendement rekening gehouden met de kosten?

De behaalde rendementen die zijn weergegeven op deze pagina zijn netto rendementen, dus na aftrek van de kosten. Dit zijn daadwerkelijk door klanten van Care IS behaalde rendementen. In de getoonde verwachte rendementen percentages is nog geen rekening gehouden met kosten.

Waarom wijkt het behaalde rendement af van het verwachte rendement?

De behaalde rendementen zijn netto rendementen die daadwerkelijk door onze klanten zijn gerealiseerd gedurende de afgelopen jaren. Het verwachte rendement dat we presenteren, baseren we op diverse scenario's en historische resultaten over een periode van ongeveer 15 jaar.

Ook is het historische rendement het resultaat van historische marktomstandigheden, terwijl de verwachtingen worden gebaseerd op huidige marktomstandigheden. Een voorbeeld: in de afgelopen decennia is de rente gedaald. Hierdoor stegen obligatiekoersen, maar daalde het verwachte rendement. In 2022 steeg de rente sterk. Dit had een negatief effect op obligatiekoersen, maar was juist voordelig voor het verwachte rendement. Door dit soort ontwikkelingen kan het historische rendement afwijken van de verwachtingen.

Rendement en risico
Bij beleggen hoort altijd een zekere mate van onzekerheid en risico. Het is een feit dat zonder enig risico er ook geen potentieel rendement is. Vanwege deze onzekerheden en risico's is het lastig om exact te voorspellen welk rendement uiteindelijk gerealiseerd zal worden. Om deze reden bieden we verschillende scenario's aan, variërend van een gemiddeld rendement tot slechter en beter dan verwacht. Hoewel de kans groot is dat uw uiteindelijke rendement binnen deze bandbreedte zal vallen, willen we benadrukken dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Wees u bewust van het feit dat u een deel van uw inleg kunt verliezen.

Waarom zou een zeer offensieve beleggingsstrategie niet altijd de beste keuze zijn?

Het verwachte rendement van risicoprofiel Zeer Offensief is het hoogste. Dat komt doordat dit profiel relatief gezien de meeste aandelen bevat. De portefeuilles bij Care IS bestaan uit aandelen en obligaties. Hoe meer aandelen een portefeuille bevat, des te hoger het risico is des te hoger het verwachte rendement. 

Hoger rendement, hoger risico
Beleggen in een Zeer Offensief risicoprofiel kan op lange termijn het meeste rendement opleveren, maar het brengt ook een hoger risico met zich mee. Wanneer u een lange termijn hebt om te beleggen en wanneer u het risico wilt en kunt dragen, dan kunt u beleggen in een Zeer Offensief profiel. Is uw beleggingshorizon aan de korte kant (minder dan tien jaar), dan is de kans dat u herstelt van een sterke daling kleiner, waardoor u in een minder offensief risicoprofiel wordt geplaatst.

Wat kan Care IS voor u betekenen?

Elke dag vertrouwen duizenden beleggers uit heel Nederland op Care IS vermogensbeheer. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Vraag vrijblijvend onze brochure aan.

Gratis brochure aanvragen
Open een rekening