Cardano Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld

Het Cardano Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld belegt op een duurzame wijze in aandelen uit ontwikkelde landen van over de hele wereld. Het fonds belegt in een mandje van circa 1.300 verschillende aandelen.

Doelstelling

Het doel van het fonds is om het rendement van de benchmark (MSCI World Index) op een duurzame wijze na te bootsen. Ten opzichte van deze index sluit Cardano ongeveer 25% (300 aandelen) uit. Deze aandelen voldoen niet aan de door Cardano opgestelde duurzaamheidscriteria.

Duurzaamheidsbeleid

Binnen het fonds sluit Cardano allereerst alle aandelen uit van bedrijven die onaanvaardbaar gedrag vertonen. Dit zijn bedrijven die bijvoorbeeld niet voldoen aan de door de Verenigde Naties opgestelde Global Compact Richtlijnen. Vervolgens wordt nog een reeks bedrijven uitgesloten die niet of slechts in beperkte mate stappen nemen in de richting van een duurzaam bedrijfsmodel. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die opereren in de olie- en gassector.

Beleggingsteam

Het team dat dit fonds beheert, bestaat uit 9 professionals met een gemiddelde ervaring van 20 jaar in de beleggingsindustrie. Naast de passieve aandelenstrategieën beheert het team ook actieve aandelenstrategieën. Het totaal belegd vermogen onder beheer bij het team is €10 miljard. Voor de verduurzaming wordt nauw samengewerkt met het CARDANO Sustainability & Strategy team. Dit zijn 10 professionals met gemiddeld 11 jaar ervaring in de industrie, die zich uitsluitend bezighouden met duurzaamheid.

Sector- en regiospreiding

Klik op onderstaande afbeeldingen om de sector- en regioverdeling van het fonds te bekijken.

Deze publicatie is opgesteld door Care IS en is een marketingcommunicatie-uitgave. De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en houdt geen rekening met uw individuele specifieke omstandigheden. De inhoud van deze publicatie mag daarom nadrukkelijk niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies, aanbieding of uitnodiging tot het aankopen of verkopen van financiële instrumenten of het afnemen van een beleggingsdienst. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. Aan deze publicatie kunt u geen rechten ontlenen.

Cardano Duurzaam Index Aandelenfonds WereldCardano Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld

Deel via social media: