Lyxor EuroMTS 7-10y Investment Grade UCITS ETF

De Lyxor EuroMTS 7-10y Invesment Grade UCITS ETF (hierna, 'de ETF') belegt in een mandje van Europese kredietwaardige staatsobligaties. De resterende looptijd van de opgenomen obligaties ligt tussen de 7 en 10 jaar. De ETF belegt in de meest liquide staatsobligaties binnen het looptijdsegement. Er wordt uitsluitend belegd in obligaties met een minimale uitstaande omvang van 2 miljard euro.

Kenmerken van Europese staatsobligaties

De ETF belegt in 18 obligaties van negen verschillende Europese landen. De top-3 landen zijn Frankrijk, Italië en Spanje. Alle obligaties hebben een investment grade rating. Dat wil zeggen een minimale kredietwaardigheidsscore van BBB. De gemiddelde looptijd is momenteel 8,28 jaar met een rentegevoeligheid (modified duration) van 7,58. De gemiddelde couponrente bedraagt 2,16% en het verwachte rendement tot het einde van de looptijd is 0,78%.

Waarom neemt Care IS deze ETF op?

De ETF heeft een aantal belangrijke voordelen. Door de notering op Euronext zijn de transactiekosten relatief laag en is de verhandelbaarheid goed. Daarnaast horen de jaarlijkse kosten van het fonds met 0,165% bij de laagste in de markt. Verder is het tegenpartijrisico gering omdat de obligaties in het fonds niet worden uitgeleend (securities lending). Tot slot is de tracking performance van de ETF goed. De ETF weet zijn onderliggende index goed te volgen, waardoor weinig tot geen rendement verloren gaat.

De genoemde getallen zijn per 22 september 2017.

Deze publicatie is opgesteld door Care IS en is een marketingcommunicatie-uitgave. De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en houdt geen rekening met uw individuele specifieke omstandigheden. De inhoud van deze publicatie mag daarom nadrukkelijk niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies, aanbieding of uitnodiging tot het aankopen of verkopen van financiële instrumenten of het afnemen van een beleggingsdienst. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. Aan deze publicatie kunt u geen rechten ontlenen.

Lyxor EuroMTS 7-10y Investment Grade UCITS ETFLyxor EuroMTS 7-10y Investment Grade UCITS ETF

Deel via social media: