SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

De SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (hierna 'de ETF'), volgt een breed gespreide index van obligaties uit opkomende landen die zijn uitgegeven in lokale valuta. De index bestaat uit circa 350 obligaties van 21 verschillende landen. De weging per land is maximaal 10%. De jaarlijkse lopende kosten bedragen 0,55% en deze worden automatisch in de koers verwerkt.

Kenmerken van lokale obligaties uit opkomende landen

De obligaties worden uitgegeven door relatief kredietwaardige landen binnen de groep van opkomende landen. Het verwachte rendement van deze obligaties is hoog ten opzichte van Europese staatsobligaties. Aan opkomende landen kleven namelijk meer onzekerheden op bestuurlijk en economisch gebied. Op dit moment is het verwachte rendement van de ETF circa 6%, tegenover ongeveer 0,75% voor Europese staatsobligaties. Het risico is daarentegen ook hoger. Een belangrijk apsect is het valutarisico; een belegging in deze ETF gaat gepaard met schommelingen in het rendement als gevolg van veranderende wisselkoersen tussen de euro en valuta's van de betreffende opkomende landen.

Functie in de portefeuilles

Naast een aantrekkelijk verwacht rendement biedt het opnemen van obligaties uit opkomende landen zogenaamde diversificatievoordelen. De koers van deze obligaties beweegt vaak anders dan die van aandelen of Europese obligaties. In combinatie met de andere beleggingscategorieën zorgen obligaties uit opkomende landen daarom voor een stabieler rendementsverloop en een lager risico.

Deze publicatie is opgesteld door Care IS en is een marketingcommunicatie-uitgave. De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en houdt geen rekening met uw individuele specifieke omstandigheden. De inhoud van deze publicatie mag daarom nadrukkelijk niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies, aanbieding of uitnodiging tot het aankopen of verkopen van financiële instrumenten of het afnemen van een beleggingsdienst. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. Aan deze publicatie kunt u geen rechten ontlenen.

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETFSPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Deel via social media: