Onze vooruitblik - januari 2023

Onze vooruitblik - januari 2023

Na een turbulent 2022 zijn beurzen in 2023 positief uit de startblokken gekomen. In deze vooruitblik gaan wij in op onze verwachtingen voor de komende periode en de langere termijn.

Inflatie koelt af

Halverwege het jaar 2022 koelde de inflatie af. Sindsdien laat de inflatie op jaarbasis een dalende trend zien. Dit is goed nieuws omdat hoge inflatie op den duur ten koste gaat van de toekomstige economische groei.

Er is nog een weg te gaan

Hoewel inflatie binnen de ‘maakindustrie’ afkoelt, is dit nog niet het geval voor de dienstensector (reisbranche, entertainment, gezondheidzorg enzovoorts). De belangrijkste reden daarvoor is een stijging van de loonkosten. De centrale bank wil de beleidsrente in 2023 verder verhogen, zodat lonen uiteindelijk minder sterk gaan stijgen.

Een hogere rente maakt lenen duurder en sparen aantrekkelijker. Bestedingen en investeringen nemen hierdoor af. Als er minder geld wordt uitgegeven is er op den duur ook minder personeel nodig. Hierdoor kan de krappe arbeidsmarkt ontspannen, nemen loonstijgingen af en kan inflatie verder afkoelen.

Risico

De centrale bank wil de inflatie verlagen door de economische groei af te remmen. Dit brengt het risico met zich mee dat het beleid van de centrale bank resulteert in een economische krimp.

Uit de meest recente data blijkt dat loonkosten in de VS dalen en dat de werkgelegenheid mondjesmaat afkoelt. Dit is gunstig omdat dit signalen zijn van een afkoelende economie (niet van een economische krimp).

Waarschijnlijk reageren financiële markten in 2023 regelmatig op nieuwsberichten met betrekking tot centrale banken en de economische groei.

De lange termijn

Beleggen is niet zonder risico en gaat van tijd tot tijd gepaard met veel beweeglijkheid. Op de lange termijn heffen koersschommelingen elkaar grotendeels op en bewegen aandelenkoersen – in lijn met de economische groei – in een opwaartse trend.

Obligatiekoersen daalden in 2022 als gevolg van een stijgende marktrente. Hoewel deze koersdaling vandaag pijn doet, is het verwachte rendement van obligaties aanzienlijk verbeterd. Het herstel van obligatiekoersen kost tijd, maar daar staat tegenover dat de verwachte waardestijging is toegenomen. Op de lange termijn zijn beleggers daarom juist gebaat bij een hogere marktrente.

Beleggen is een marathon, geen sprint

Beleggen heeft gelijkenissen met het lopen van een marathon. Marathonlopers weten hoelang zij moeten lopen en wat het gemiddelde tempo moet zijn om op tijd de finishlijn te halen. Tussentijdse vertragingen en versnellingen zijn meestal minder relevant.

Beleggers voor de lange termijn weten dat de weg naar de eindstreep niet gaat zonder slag of stoot. Toch blijken (potentiële) marktrisico’s in de praktijk aanleiding om af te wijken van hun langetermijnplan. Het risico bestaat dat zij hierdoor rendement mislopen, dat cruciaal kan zijn voor het uiteindelijke beleggingsresultaat.

Juist in deze tijden is het van belang om u niet te laten afleiden, maar uw blik te blijven richten op de finishlijn. Hierdoor vergroot u de kans op een positief eindresultaat.

Contact

Wij begrijpen dat een jaar als 2022 stressvol kan zijn. Bij Care IS vinden wij het belangrijk dat u uw financiële doelstellingen behaalt. Het zijn dan ook juist deze momenten waarop wij graag tijd voor u vrij maken. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek over uw beleggingsportefeuille, neem dan gerust contact met ons op via 0299-720961 of info@care-is.nl.


Deel via social media: