Skip to main content
Open een rekening

Het jaar 2023 was tot dusver een goed jaar voor aandelenkoersen. Ook obligatiekoersen rendeerden positief. In deze vooruitblik geven wij onze verwachtingen voor de komende periode.

Centrale banken

Centrale banken hebben een belangrijke impact op de economische groei en de financiële markten. In het tweede kwartaal verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) de beleidsrente van 3,00% naar 3,50%. Hoewel de algehele inflatie in Europa de laatste maanden daalt, blijkt de Europese inflatie in de dienstensector hardnekkig. Daarom wordt verwacht dat de ECB de rente in juli verder zal verhogen.

De Amerikaanse centrale bank liet de beleidsrente in juni ongewijzigd, maar verwacht de rente later dit jaar verder te verhogen. Hoewel de inflatie is gedaald is deze nog steeds ruim boven de doelstelling van 2%. Dit is deels te verklaren doordat de Amerikaanse economie nog steeds stevig in het zadel zit; hogere economische groei gaat doorgaans gepaard gaat met hogere inflatie. De centrale bank wil inflatie verder verlagen door de economische groei te matigen. Dit doet zij door de beleidsrente stapsgewijs te verhogen.

Economie stevig in het zadel

Amerika heeft met de grootste economie ter wereld veel impact op bedrijfsresultaten wereldwijd (en dus ook op uw beleggingsportefeuille). Recent werd de groei van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal van 2023 definitief vastgesteld op +2,0% (op jaarbasis). Dit is een stevige opwaartse bijstelling van de eerdere schatting van +1,3%. Deze wijziging werd veroorzaakt doordat consumentenuitgaven en export naar het buitenland sterker waren dan eerder gedacht.

Ondanks de renteverhogingen wist de Amerikaanse economie zich opvallend goed staande te houden. Dit hangt samen met de sterke arbeidsmarkt; de werkloosheid is historisch laag en er zijn nog steeds meer openstaande vacatures dan werkzoekenden. Ook de Amerikaanse huizenmarkt wist positief te verrassen. Zo steeg de bouw van eengezinswoningen sterker dan verwacht en zit het sentiment onder huizenbouwers de laatste maanden in de lift. Dit kan een voorbode zijn van herstel wat betreft de Amerikaanse huizenmarkt.

De komende periode

Inflatie en het beleid van centrale banken blijven de komende periode belangrijke thema's. Centrale banken nemen beslissingen op basis van hoe de economie zich ontwikkelt. Diverse factoren worden hierbij gemonitord waaronder de arbeidsmarkt en inflatie. Ontwikkelingen op dit gebied zullen de komende tijd dan ook van invloed zijn op de financiële markten.

Wij verwachten dat de inflatie de komend periode verder blijft dalen. De verwachting is dat centrale banken rentes verder verhogen om inflatie te bestrijden, al is het meeste werk inmiddels verricht. Gezien de gunstige economische signalen verwachten wij dat de wereldwijde economie blijft groeien. Hoewel er van tijd tot tijd beweeglijkheid kan ontstaan op de beurs, zijn wij optimistisch over de (middel)lange termijn.

De lange termijn

Beurskoersen kunnen op de korte termijn flink beweeglijk zijn. Op de lange termijn laten aandelen- en obligatiekoersen een opwaartse trend zien. Na een teleurstellend 2022 zijn aandelenkoersen in 2023 grotendeels hersteld. Obligatiekoersen hebben nog een langere weg te gaan, maar door de opgelopen rente is de verwachting positief.

Voor de langere termijn verwachten wij dat zowel aandelen- als obligatiekoersen blijven stijgen. Wilt u als belegger profiteren van deze opwaartse trend, dan is het belangrijk om tijdens periodes van beweeglijkheid de rust te bewaren. Als u  meer wilt weten over onze visie, neem dan gerust contact met ons op.