Onze vooruitblik - oktober 2020

Onze vooruitblik - oktober 2020

In deze vooruitblik bespreken we de verwachte ontwikkelingen voor de toekomst.

Economisch herstel

De steunmaatregelen die zijn genomen door overheden en centrale banken hebben vooralsnog het gewenste effect gehad op de economie. Dit blijkt onder andere uit de verwachtingen van inkoopmanagers wereldwijd en stijgende wereldwijde export- en productiecijfers.

Uit het sterke koersherstel sinds eind maart blijkt dat beleggers verwachten dat de economie zal opklimmen uit het dal. Wij verwachten dat de financiële markten het bij het juiste eind hebben en dat het ingezette economisch herstel zich zal voortzetten. Dit met behulp van blijvende ondersteuning vanuit overheden en het ruime monetaire beleid van centrale banken.

Rationeel beursherstel

Hoewel het algehele koersniveau de afgelopen maanden steeg, was het rendementsverschil tussen verschillende aandelensectoren enorm. Vliegtuigmaatschappijen en energiebedrijven zijn de klap nog niet te boven, terwijl Amerikaanse technologieaandelen dit jaar een koerswinst behaalden van ruim 20%.

Dit verschil is deels te verklaren doordat technologiebedrijven ervan profiteren als we meer tijd binnenshuis spenderen. Bedrijven als Netflix, Thuisbezorgd.nl, Paypal, Apple en Microsoft plukken hier de vruchten van. Achter de koersstijging schuilt in onze optiek dus een rationele marktgedachte.  

Geen technologiebubbel

Wij denken niet dat er sprake is van een koersbubbel in technologie aandelen. Niet alleen de koersen van technologieaandelen zijn gestegen, ook de winstverwachtingen klimmen weer uit het dal. Daarbij leidt de steun van centrale banken tot een lager renteniveau. Bij een lagere rente is – theoretisch gezien – een hoger koersniveau van aandelen geoorloofd.

Door de koersstijging van technologie-aandelen is de waardering van deze aandelen opgelopen. Wij hebben binnen onze portefeuilles een wat lager gewicht toegekend aan technologieaandelen. Door belegd te blijven in deze aandelen profiteren we enerzijds van de sterke rendementen. Door het lagere gewicht binnen de portefeuilles, beperken we aan de andere kant de impact op onze beleggingsportefeuilles bij eventuele beweeglijkheid in de toekomst.

Presidentiële verkiezingen

Op dinsdag 3 november 2020 wordt de nieuwe Amerikaanse president verkozen. De Amerikanen hebben de keuze tussen de onvoorspelbare republikein Donald Trump en de voorzichtige democraat Joe Biden. De impact van de verkiezingsuitslag op de beurzen is moeilijk te voorspellen. Daar waar Trump voorstander is voor lagere belastingen en deregulering, zal Biden mogelijk meer stabiliteit brengen in de relatie tot China.

Coronavirus

De vooruitzichten op de korte termijn zijn in belangrijke mate afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus. Dit blijft een onvoorspelbaar risico waar we voorlopig nog mee te maken hebben.

De kennis over het virus groeit. Hierdoor is men steeds beter in staat zijn om ziektesymptomen te bestrijden en doelgerichter maatregelen te nemen om verspreiding te beperken. Dit zal de economische schade van nieuwe uitbraken in de toekomst beperken. 

Hoe het virus zich op de korte termijn ontwikkelt blijft onzeker. Wetenschappers verwachten dat er op den duur een vaccin beschikbaar zal zijn. In de tussentijd verwachten wij dat de combinatie van opklimmende winstverwachtingen, een herstellende economie, een ruim monetair beleid en een ondersteunende overheid ruimte bieden voor hogere beurskoersen. Dit is een positief vooruitzicht voor de lange termijn belegger.


Deel via social media: