Onze vooruitblik - oktober 2021

Onze vooruitblik - oktober 2021

In deze vooruitblik bespreken wij onze verwachtingen voor de komende periode.  

China Evergrande

De laatste weken kwam het Chinese bedrijf Evergrande in financieel zwaar weer. Als de Chinese overheid Evergrande laat vallen, kan dit gevolgen hebben voor de gehele Chinese vastgoedsector. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de economische groei.

Volgens de hoofdeconoom van het IMF beschikt de Chinese overheid over voldoende middelen en beleidsruimte om te voorkomen dat deze situatie uitmondt in een systeemcrisis.

De Chinese overheidsschuld is – in verhouding tot het BBP – duidelijk lager dan die van andere grote economieën, zoals de VS, Japan en Frankrijk. China heeft daarmee de ruimte om de economie waar nodig te ondersteunen. Ook kan de Chinese overheid sneller ingrijpen dan andere (democratische) overheden en haar beleidsinstrumenten op die manier efficiënter inzetten.

De algemene verwachting is dat de Chinese overheid de situatie niet laat escaleren. Beleggers hebben behoefte aan duidelijkheid over hoe deze situatie zich zal ontvouwen. Tot die tijd kan China Evergrande de komende periode tot meer beweeglijkheid leiden op de financiële markten.

Covid-19

Tijdens het afgelopen kwartaal daalde in veel regio’s de besmettingssnelheid van het coronavirus en het aantal ziekenhuisopnames. Ook maakte farmaceut Merck bekend een pil te hebben ontwikkeld die naar eigen zeggen 50% van de ziekenhuisopnames kan voorkomen. Deze ontwikkelingen zijn gunstig, maar zijn geen garantie dat de strijd met covid-19 binnenkort is afgelopen.

Minder welvarende landen lopen wat betreft vaccineren helaas nog achter op het wereldwijde gemiddelde. Bij landen die hun vaccinatieprogramma’s vroeg uitrolden – zoals EU lidstaten en de VS – vlakte de vaccinatiesnelheid de laatste maanden af.

Belangrijker is dat de vaccinatiegraad wereldwijd nog steeds stijgt. In de regio’s die relatief laat gestart zijn met vaccineren (zoals Japan, Australië en Zuid-Amerika), worden vaccinaties in rap tempo toegediend. Hierdoor neemt de weerbaarheid van de wereldeconomie tegen de risico’s van covid-19 steeds verder toe.  

Vraag en aanbod

In ons kwartaalbericht lichten wij toe waarom de vraag naar goederen en diensten nog niet kan worden bijgebeend door het aanbod. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat bepaalde goederen en diensten moeilijk leverbaar zijn. Ook drijft het de prijs op van grondstoffen zoals olie, steenkool en aardgas.

Dit hogere prijsniveau kan de komende periode tot meer onzekerheid leiden onder beleggers. Centrale bankiers verwachten dat de situatie normaliseert zodra de plooien binnen de internationale productieketens zijn gladgestreken. Wel denken zij dat de inflatie langer hoog blijft dan in eerste instantie werd verwacht.

Europese energieprijzen

In ons kwartaalbericht gaan wij in op de stijging van Europese energieprijzen. Deze prijsstijging wordt gedreven door de verbeterde coronasituatie, lage gasreserves, de energietransitie en een beperkt aanbod van aardgas vanuit Rusland.

De EU heeft de gestegen energieprijzen hoog op de agenda staan. Zij blijft inzetten op de duurzame transitie om zo de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als back-up verder te verlagen. Noorwegen heeft aangegeven de gaskraan tijdelijk verder open te draaien, zodat het aanbod stijgt en de druk op gasprijzen afneemt. Een andere factor die de druk op prijzen kan doen verlichten is een akkoord omtrent de Russische Nord Stream 2 gasleiding. 

Conclusie

Recente ontwikkelingen met betrekking tot covid-19 zijn gunstig voor de economische vooruitzichten. Doordat de economie steeds verder wordt opengesteld neemt de vraag naar goederen en diensten sterk toe. Het aanbod van goederen en diensten kan de vraag echter niet bijbenen, doordat de internationale productieketen nog niet volledig is hersteld. Deze combinatie van hoge vraag en een beperkt aanbod resulteert in hogere prijzen (inflatie). Centrale banken verwachten dat de inflatie op termijn weer normaliseert zodra de balans tussen vraag en aanbod herstelt. 

Wij verhogen de weerbaarheid tegen deze marktontwikkelingen door onze beleggingsportefeuilles goed te spreiden. Wij verlagen daarbij bewust het concentratierisico ten opzichte van de marktindex. Dit doen wij onder andere door de nadruk te leggen op minder beweeglijke aandelen en op aandelen die beter bestand zijn tegen oplopende inflatieverwachtingen.

Ondanks de verhoogde inflatie en de verstoorde verhouding tussen vraag en aanbod, wijzen economische indicatoren nog steeds op een verdere expansie van de economische activiteit. Daarom zijn wij nog steeds optimistisch voor wat betreft de vooruitzichten.


Deel via social media: