Skip to main content
Open een rekening

Ondanks de beursbeweeglijkheid in september behaalden de meeste profielen een positief rendement in het derde kwartaal. In dit kwartaalbericht blikken we terug op een aantal relevante ontwikkelingen.

China Evergrande

Afgelopen kwartaal kwam het bedrijf China Evergrande in financiële problemen. China Evergrande is een Chinees vastgoedbedrijf dat, naast vastgoedontwikkeling, ook elektrische voertuigen maakt en in het bezit is van een amusementspark en een voetbalteam. Het bedrijf maakte bekend dat het kampt met een hoge schuldenlast en dat het moeite heeft om aan haar renteverplichtingen te voldoen. Aandelenkoersen daalden in eerste instantie na bekendmaking van dit nieuws, maar herstelden een week later. In onze vooruitblik leest u meer over de situatie rond Evergrande.

Covid-19

Bij aanvang van het derde kwartaal steeg het aantal ziekenhuisopnames wereldwijd. Later in het kwartaal nam de besmettingssnelheid van het coronavirus af, waardoor ook het aantal ziekenhuisopnames daalde.

Eind september was de verspreidingssnelheid van het coronavirus in veel landen gedaald tot onder de één. Dit betekent dat gemiddeld genomen elk persoon minder dan één ander persoon besmet. Deze dalende trend van de besmettingssnelheid viel samen met het dalende aantal ziekenhuisopnames.

Vraag en aanbod

Dit kwartaal werd duidelijk dat de coronasituatie haar sporen heeft achtergelaten op het wereldwijde vraag- en aanbodmechanisme. Door het uit- en aanschakelen van de wereldeconomie is er als het ware kortsluiting ontstaan tussen bepaalde schakels van de internationale productieketens. Dit heeft impact op onder andere de beschikbaarheid van grondstoffen, vrachtcontainers, personeel en vrachtvervoer.

Nu de wereldeconomie steeds verder open gaat, blijkt er onvoldoende capaciteit te zijn om aan de hoge vraag naar goederen en diensten te kunnen voldoen. Door deze verlaagde productiecapaciteit waren bepaalde producten/diensten – zoals computerchips – moeilijk leverbaar en steeg de prijs van grondstoffen zoals olie, steenkool en aardgas.

Europese energieprijzen

In Europa dreven meerdere ontwikkelingen de energieprijs op, waaronder de transitie naar duurzamere energiebronnen.

Omdat de energietransitie nog niet voltooid is, vallen veel EU-lidstaten bij energietekorten terug op bijvoorbeeld aardgas. Omdat de winter vorig jaar kouder was dan verwacht, deden de EU-lidstaten een beroep op de Europese gasreserves. In de zomer waren de temperaturen juist hoger dan verwacht en waren de windsnelheden laag. De opbrengst van windturbines viel hierdoor tegen, terwijl de behoefte aan energie (airconditioning) steeg. Deze ontwikkeling versterkte de ongelijkheid tussen vraag- en aanbod van energie.

Daarnaast is Europa voor de import van aardgas in hoge mate afhankelijk van Rusland. Ondanks de verhoogde vraag hield Rusland het aanbod stabiel, waardoor de gasprijs verder opliep.

Centrale banken

Zowel de Amerikaanse als Europese centrale bank wijzigden hun beleidsrentes niet. Wel lieten zij doorschemeren dat ze binnen afzienbare tijd willen starten met het geleidelijk afschalen van het obligatie-opkoopprogramma. De noodzaak voor deze opkoopprogramma’s neemt af nu de economie groeiende is, de arbeidsmarkt herstelt en de inflatie oploopt.

Centrale banken verwachten nog steeds dat de hogere inflatie van tijdelijke aard is. Wel denken zij dat de hogere inflatie langer zal aanhouden dan in eerste instantie werd verwacht. De oorzaak hiervoor wijten zij aan de tijdelijke verstoring van de internationale productieketens.

Obligaties

De ontwikkelingen omtrent covid-19 kwamen duidelijk naar voren in de koersontwikkeling van kredietwaardige obligaties. Richting het midden van het kwartaal – toen de situatie rondom covid-19 verslechterde – steeg de vraag naar relatief veilige staatsobligaties. Obligaties bewezen gedurende deze periode hun toegevoegde waarde door in waarde te stijgen in tijden van economische onzekerheid.

Bij het verbeteren van de coronasituatie daalde de behoefte aan bescherming tegen een koersdaling en daarmee ook de waarde van obligatiekoersen. Per saldo zijn kredietwaardige obligatiekoersen het afgelopen kwartaal hierdoor niet veel veranderd. Obligaties opkomende landen daalden met 0,9% en Europese High Yield obligaties zijn per saldo stabiel gebleven.

Aandelen

Voor aandelen was het rendement over het derde kwartaal positief. Tijdens de maanden juli en augustus stegen aandelenkoersen. Belangrijke oorzaak hiervoor waren de gepubliceerde bedrijfswinsten. Deze resultaten overtroffen de verwachtingen van analisten met een ruime marge, waardoor ook de winstverwachtingen voor de komende periode opwaarts werden bijgesteld.

Na twee positieve maanden daalden de koersen in de maand september. Oorzaak hiervoor was een combinatie van meerdere factoren. Meer hierover leest u in onze vooruitzichten. Per saldo is de koers van aandelen in het derde kwartaal met +0,8% gestegen.

Resultaten

In uw persoonlijke kwartaalrapportage vindt u het resultaat van uw beleggingsportefeuille bij Care IS. Klik hiervoor op de groene knop bovenin de e-mail.