Rapportage derde kwartaal 2018

Na een beweeglijke eerste helft van het jaar zijn de beurzen in het derde kwartaal weer gestegen. Ondanks de handelsconflicten en spanningen in opkomende landen, zorgden met name de Amerikaanse aandelen voor een positief kwartaalresultaat voor de beleggingsportefeuilles.

 

Rendementen derde kwartaal
In de afgelopen drie maanden behaalden aandelen een rendement van ca. +3,5% en was de waardeontwikkeling van Europese obligaties -0,25%. Ook dit kwartaal waren de regionale verschillen tussen aandelenrendementen groot. Zo zagen we aandelen van ontwikkelde markten met ruim 5% toenemen, terwijl opkomende markten een rendement van slechts +0,20% behaalden.

 

Handelsconflicten
De slepende handelsconflicten leidden tot meer beweeglijkheid op de financiële markten. Met name de handelstarieven die Amerika heft over Chinese importproducten hielden de gemoederen flink bezig. Dit kwartaal werden deze importtarieven verder uitgebreid.

 

Vreemd genoeg zagen we de aandelenkoersen juist stijgen toen de heffing definitief werd ingevoerd. De financiële markten gingen ervan uit dat het importtarief hoger zou zijn. Daarom werd opgelucht gereageerd na de definitieve invoering. De spanning is echter nog niet uit de lucht, aangezien Donald Trump heeft gedreigd met verdere maatregelen als China weigert te onderhandelen.

 

Er was ook goed nieuws. Zo sloten de Verenigde Staten eerst met Mexico en later ook met Canada een overeenkomst, waardoor de zogenaamde Noord-Amerikaanse vrijhandelsovereenkomst overeind bleef.

 

Amerikaanse aandelen stegen sterk
Het zijn vooral de Amerikaanse aandelen die, ondanks de handelsconflicten, goed hebben gepresteerd. De stijgende aandelenkoersen werden ondersteund door sterke kwartaalcijfers. Deze sterke bedrijfsresultaten kwamen op hun beurt voort uit onder andere de Amerikaanse belastinghervorming en wereldwijde economische groei. Ook zijn de vooruitzichten gunstig, van oververhitting lijkt voorlopig geen sprake. Hierover meer in de ‘Vooruitblik en positionering – oktober 2018’.


Begrotingsbeleid Italië
Afgelopen maanden was Italië in het nieuws omdat de nieuwe regering het begrotingstekort verder wil laten oplopen. Dit is in strijd is met de intenties van Brussel, die juist stuurt naar een lagere schuldenbalans. Omdat hogere schulden door de markt wordt geassocieerd met een hoger risico, liep de Italiaanse rente op.

 

De obligaties in uw portefeuille zijn breed gespreid over verschillende landen. Daarnaast beleggen we niet alleen in staatsobligaties maar ook in Europese bedrijfsobligaties. Door deze spreiding is de invloed van de Italiaanse onrust beperkt en noteren de obligaties met -0,25% een klein verlies.

 

Opkomende landen
In de afgelopen maanden waren opkomende markten vaak in het nieuws. Naast het lopende handelsconflict waren de val van de Turkse lira en Argentijnse peso hiervoor de voornaamste aanleiding. Eerder dit kwartaal hebben wij u reeds per e-mail geïnformeerd over dit thema. Hoewel de beweeglijkheid van opkomende markten dit jaar is toegenomen, hebben opkomende aandelen ten opzichte van vorig kwartaal met +0,20% een klein plusje behaald.


Deel via social media: