Skip to main content
Open een rekening

Na het sterke beursjaar 2023 vonden aandelenkoersen ook in het eerste kwartaal van 2024 hun weg omhoog. In dit bericht gaan we in op relevante marktontwikkelingen van het afgelopen kwartaal.

Eind 2023 verbeterde het beurssentiment

In oktober vorig jaar zorgde de Amerikaanse centrale bank voor een positieve impuls op de beurs. Door de aanhoudende daling van inflatie zag zij geen noodzaak meer voor verdere renteverhogingen. Er werd zelfs gesproken over mogelijke renteverlagingen in 2024.

Door de gewijzigde toon van de centrale bank verbeterde het beurssentiment en daalde de marktrente. Zowel aandelen- als obligatiekoersen vonden hun weg omhoog. Deze optimistische tendens in 2023 was de basis voor het positieve beurssentiment in de eerste drie maanden van 2024.

Optimisme hield stand in het eerste kwartaal

Begin dit jaar was het sentiment nog altijd positief dankzij het vooruitzicht op een lagere beleidsrente. Het optimisme sloeg op sommige fronten zelfs iets te ver door. Zo anticipeerden financiële markten op ruim zes renteverlagingen, terwijl de Amerikaanse centrale bank zelf rekening hield met drie verlagingen in 2024. 

In de loop van het eerste kwartaal namen de hoge marktverwachtingen wat af, maar het optimisme hield stand. Hierdoor kwamen de marktverwachtingen meer in lijn te liggen met de drie renteverlagingen van de centrale bank. In maart besloot de centrale bank dat het nog te vroeg was om de beleidsrente te verlagen.

Obligaties

Doordat de financiële markten het aantal verwachte rentedalingen omlaag bijstelden, veerde de marktrente wat op. Als gevolg van de hogere marktrente leverden staatsobligaties iets in van de behaalde koerswinst in 2023. Daarentegen zijn bedrijfsobligaties het afgelopen kwartaal licht in waarde gestegen. Dit is te verklaren doordat het verwachte risico voor bedrijfsobligaties in het afgelopen kwartaal licht is gedaald.

Aandelen

Geholpen door het positieve beurssentiment lieten aandelen het eerste kwartaal van 2024 een mooie koersstijging zien. Deze koersstijging werd de afgelopen maanden versterkt door onze nadruk op duurzaamheid en de stijlfactoren Value, Quality en Momentum. Care IS vermogensbeheer voegt deze accenten toe met de verwachting dat dit op de lange termijn resulteert in een betere rendement-risicoverhouding.

Portefeuille ontwikkelingen

In uw persoonlijke kwartaalrapportage vindt u het rendement van uw beleggingsportefeuille. Klik hiervoor op de oranje knop bovenaan de e-mail die u van ons heeft ontvangen. In onze vooruitblik leest u onze verwachtingen voor de komende periode. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op.