Vooruitblik en positionering - januari 2018

Vooruitblik en positionering - januari 2018

In 2018 zijn de beurzen goed uit de startblokken gekomen. Zo noteerden verschillende wereldwijde beursindices de hoogste stand in jaren. Is dit het startschot voor een nieuw positief beursjaar?

Economisch gaat het voor de wind

Met uitzondering van Groot-Brittannië, zijn de economieën van alle ontwikkelde regio’s verder gegroeid in 2017. Voor 2018 verwachten we dat deze groei doorzet. Voorspellende indicatoren zoals de verwachte bedrijfswinsten, vertrouwenscijfers en productiecijfers staan op hoge niveaus. Zowel de Fed als de ECB stelde bij hun laatste vergadering de economische groeiverwachting voor 2018 naar boven bij (VS: 2,5% / EU 2,3%).

Verwachting voor aandelen

De lage rente is nog altijd gunstig voor aandelen. De waardering van aandelen is hoger dan het historisch gemiddelde, maar door de lage rente blijft er voor beleggers een aantrekkelijke risicopremie over. Daarnaast is het belangrijk dat de hoge economische groei tot uiting komt in stijgende bedrijfswinsten. Als bedrijven hiervan profiteren, verwachten we dat aandelen in 2018 opnieuw de best presterende beleggingscategorie wordt.

Verwachting voor obligaties

Voor obligaties wordt het beleid van de ECB en de ontwikkeling van de rente in Europa bepalend. De vraag is hoe lang en in welke mate de ECB doorgaat met het stimuleren van de financiële markten. De inflatie zal hier een belangrijke rol in spelen. Die ligt nog altijd onder het doel van 2%. Voor obligaties verwachten we gelijkblijvende of licht stijgende koersen. Omdat het risico van obligaties lager is dan dat van aandelen vormen zij de stabiele basis voor de beleggingsportefeuilles.

Onze positionering

Eind september 2017 is de positie in high yield obligaties afgebouwd en de weging van aandelen verhoogd. Aangezien we positief zijn over aandelen, houden we deze beleggingscategorie overwogen in 2018. Beleggers moeten het risico van aandelen echter niet onderschatten. Omdat de waardering boven het historisch gemiddelde ligt, is een kritische en voorzichtige blik noodzakelijk.


Binnen het obligatiestuk blijven we overwogen in bedrijfsobligaties met een kortere looptijd. De rentegevoeligheid van de obligaties in de portefeuilles is hierdoor relatief laag en minder kwetsbaar voor een rentestijging.
 


Deel via social media: