Vooruitblik en positionering - juli 2017

Vooruitblik en positionering - juli 2017

In deze vooruitblik kijken we vooruit naar het derde kwartaal van 2017 en bespreken we een aantal keuzes binnen de beleggingsportefeuilles.

Duitse verkiezingen

Eind september vinden de Bondsdagverkiezingen plaats in Duitsland. De rechtspopulistische partij AfD - waar beleggers het meest voor vrezen - staat er niet best voor in de peilingen. We verwachten dat de Duitse verkiezingen daarom gunstig zullen verlopen voor de beurzen, net zoals de Franse en Nederlandse verkiezingsuitslag.

Centrale banken

Eind juni en begin juli is de rente in Europa opgelopen. Aanleiding hiervoor waren signalen van de ECB over afbouw van het monetaire beleid in Europa. In de Verenigde Staten reageerden beleggers begin juli positief op berichten van de Amerikaanse centrale bank (Fed). Voorzitter Janet Yellon liet doorschemeren dat de Fed voorzichtiger zal omgaan met het verhogen van de rente. Dat maakten beleggers op uit de persconferentie die zij gaf voor het Amerikaanse Congres.

 

Zowel de ECB als de Fed doen er alles aan om de financiële markten rustig te begeleiden bij het afbouwen van het stimuleringsbeleid. We verwachten daarom geen snelle rentestijgingen in Europa of grote koersbewegingen op de aandelenbeurzen als reactie op acties van centrale banken wereldwijd.

Opnieuw positief over aandelen

In het afgelopen half jaar was de beweeglijkheid op de financiële markten beperkt. De reden hiervoor was een combinatie van goede bedrijfscijfers, voorspelbaar monetair beleid, gestage wereldwijde economische groei en afnemende politieke risico’s. Het rendement van aandelen viel echter tegen door de stijging van de eurokoers. Zolang de politieke en economische stabiliteit aanhoudt en de eurokoers niet sterker toeneemt, verwachten we voor de komende maanden een positieve ontwikkeling voor de koersen van aandelen.

Beperkt renterisico obligaties

Omdat de rente nog steeds relatief laag is, blijven we belegd in bedrijfsobligaties met een korte looptijd. De rentegevoeligheid van de obligaties in de portefeuilles is hierdoor relatief laag en minder kwetsbaar voor een rentestijging. Daarnaast beleggen we in high yield obligaties en obligaties uit opkomende landen vanwege het hogere verwachte rendement.


Deel via social media: