Vooruitblik en positionering - oktober 2018

Vooruitblik en positionering - oktober 2018

In deze vooruitblik bespreken we de marktverwachtingen en positionering van de beleggingsportefeuilles voor de komende periode.

Gunstige vooruitzichten Amerikaanse economie

De belastinghervormingen van president Trump en de wereldwijde economische groei kwamen dit jaar tot uiting in sterke bedrijfsresultaten. Met een hoog ondernemersvertrouwen en stijgende industriële activiteit zijn ook de vooruitzichten rooskleurig. De hoge stand van de ISM index voor nieuwe orders – een indicatie van geplande bedrijfsinvesteringen – wijst erop dat de sterke winstgroei ook in de nabije toekomst verder mogelijk is.


Stijgende winstverwachtingen zijn een goede onderbouwing voor stijgende aandelenkoersen. Daarom maken wij ons geen zorgen over gestegen beurskoersen. Bedrijven die meer winst genereren zijn immers meer geld waard. Om het risico te beheersen, brengen wij voldoende spreiding aan binnen de aandelenportefeuille en houden we ontwikkelingen op de financiële markten nauwlettend in de gaten.

Onze positie in obligaties

Wij beleggen voor u in obligaties vanwege de diversificatievoordelen en bescherming in tijden van onzekerheid. Door naast aandelen ook in obligaties te beleggen, wordt de rendement-risico verhouding van een beleggingsportefeuille aanzienlijk verbeterd.


Zoals beschreven in het kwartaalbericht is de invloed van het Italiaanse begrotingsbeleid op de obligatieportefeuille beperkt. Dit neemt niet weg dat we deze ontwikkelingen op de voet blijven volgen. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de situatie niet uit de hand zal lopen. Zo verlaagde de Italiaanse overheid deze week het geplande overheidstekort voor de komende 2 jaar. Dit nieuws werd goed ontvangen op de beurzen waarbij de rente weer iets daalde en Italiaanse bankaandelen opveerden.

Opkomende markten

Opkomende markten hebben het dit jaar niet makkelijk gehad. Onzekerheid over handelsbeperkingen, de scherpe daling van de Turkse lira en Argentijnse peso en een oplopend Amerikaanse renteniveau hebben beleggingen uit opkomende markten doen dalen.


Aandelen uit opkomende markten zijn aantrekkelijk gewaardeerd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de waardering van aandelen een goede voorspeller is van rendement op de lange termijn. Het feit dat dit op de korte termijn wel eens anders kan uitpakken is een risico dat beleggers moeten accepteren om uiteindelijk een hoger rendement te behalen. Door de daling in 2018 is de waardering van aandelen uit opkomende markten nog aantrekkelijker geworden. Wij houden daarom vast aan onze huidige positie van 15% in opkomende markten, dat ongeveer 5% hoger is dan het marktgemiddelde.


Hetzelfde geldt voor obligaties uit opkomende landen. Met name de obligaties die zijn uitgegeven in lokale valuta zijn al jarenlang laag gewaardeerd. Dit terwijl deze landen de laatste jaren hun zaken een stuk beter op orde hebben. Zo zijn de schulden beter in balans en zijn ze economisch gezien minder afhankelijk geworden van het buitenland. Omdat wij deze obligaties als een aantrekkelijke belegging zien voor de lange termijn, zijn deze obligaties per medio augustus in de beleggingsportefeuille opgenomen.


Deel via social media: