Skip to main content
Open een rekening

Verschillende aandelenbeurzen wereldwijd hebben de afgelopen weken nieuwe recordstanden neergezet. Een belangrijke vraag is nu of aandelen nog verder kunnen stijgen of dat de beurzen een stapje terug gaan doen.

Kijken naar de waardering van aandelen

Om de vooruitzichten van aandelen in te schatten, kijken beleggers hoofdzakelijk naar de waardering van aandelen. De meest gebruikte waarderingsmaatstaf is de zogenaamde koers/winst verhouding. Deze verhouding wordt berekend door de koers van een aandeel te delen door de (verwachte) winst van het onderliggende bedrijf.

Koers/winst verhouding

De Koers/winst verhouding voor wereldwijde aandelen ligt op dit moment rond de 20. Dat is enigszins hoger dan het historische gemiddelde. Aandelen zijn op dit moment dus hoger gewaardeerd en daarmee duurder dan normaal.

Plafond nog niet bereikt

De hogere waardering betekent echter niet dat aandelenkoersen niet verder kunnen stijgen. Macro economische cijfers zoals economische groei, vertrouwen en productiviteit zijn de laatste periode sterk verbeterd. Daarbij zijn de winsten van bedrijven in 2016 gegroeid en in 2017 wordt ook een verdere stijging verwacht.

Lage rente goed voor aandelen

De lage spaarrente stimuleert steeds meer spaarders om te gaan beleggen. Hierdoor neemt de vraag naar onder andere aandelen toe. Dit heeft een positief effect op de koersen van aandelen.

Conclusie

De waardering van aandelen is hoger dan gemiddeld. Dit betekent echter niet dat aandelenkoersen niet verder kunnen stijgen. De groeiende wereldeconomie en lage rente bieden voldoende ruimte voor verdere koersstijgingen.