Skip to main content
Open een rekening

In ons marktbericht van april 2024 hebben wij u geïnformeerd over de aanstaande juridische fusie tussen BinckBank N.V. en Saxo Bank A/S. In dit vervolgbericht informeren wij u over het moment waarop deze fusie plaatsvindt en ontvangt u de nieuwe algemene voorwaarden van Saxo Bank. Over deze wijziging ontvangt u van Saxo Bank zelf ook een bericht.

Wat gaat er gebeuren?

Door de aanstaande juridische fusie bent u vanaf 1 juli 2024 rekeninghouder bij de Deense moedermaatschappij Saxo Bank A/S. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Vanaf 1 juli 2024 worden de nieuwe algemene voorwaarden van Saxo Bank van kracht. Uw relatienummer en IBAN blijven hetzelfde, evenals de tarieven van Saxo Bank.

Depositogarantiestelsel

Door de juridische fusie wordt de dienstverlening voortgezet onder de Deense bankvergunning. Geldbedragen op uw beleggingsrekening worden vanaf 1 juli 2024 beschermd door het Deense depositogarantiestelsel. Dit stelsel is, net als het Nederlandse depositogarantiestelsel, gedekt tot een waarde van € 100.000 per rekeninghouder. Meer informatie vindt u in het DGS Informatieblad. Uw beleggingen blijven onveranderd beschermd zoals is vereist door de Europese regelgeving.

Toezicht

De Nederlandse vestiging van Saxo Bank blijft – naast de Deense Financiële Toezichthouder (DFSA) – onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Uw persoonlijke gegevens blijven beschermd volgens de Europese regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Saxo Bank A/S heeft een A- investment grade rating van S&P en een Systemically Important Financial Institution (SIFI) aanduiding van de DFSA. Dit keurmerk wordt gegeven aan financiële instellingen die belangrijk worden geacht voor het functioneren van het financiële systeem en gaat gepaard met strenger toezicht en hogere kapitaaleisen.

Aangepaste algemene voorwaarden

Als gevolg van de juridische fusie worden de algemene voorwaarden van Saxo Bank aangepast. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op verwijzingen naar het Nederlandse depositogarantiestelsel en toezichthoudende instanties en handelsnamen. De wijzigingen worden van kracht vanaf 1 juli 2024. U kunt de nieuwe algemene voorwaarden bekijken en downloaden via onderstaande links:


Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.