Skip to main content
Open een rekening

We willen u zoveel mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de markt omtrent het coronavirus. Daarom geven we dagelijks een update. Hierbij de marktupdate van 12 juni 2020.

  • Gisteren sloten Amerikaanse beurzen diep in het rood. De S&P500 daalde bijna 6% en de Dow Jones met bijna 7%. Voornaamste reden hiervoor is vrees voor een 2e corona golf. In meerdere staten (Arizona, Texas, Florida en Californië) is het aantal infecties toegenomen. Gezondheidsexperts stellen dat het nog niet duidelijk is of er een mogelijke link is met het heropenen van de economie of met de massale antiracisme protesten. Momenteel staan de Amerikaanse indices 1% in het groen.
  • De toename in nieuwe coronagevallen is deels het gevolg van een stijgend aantal tests dat wordt afgenomen. Dit blijkt uit berichten van gezondheidsinstituten in Florida en California. In staten als Arizona en Texas lijkt er wel sprake van een toenemend aantal infecties.
  • Volgens Lance Waller, professor publieke gezondheid, zal een 2e golf geen exacte kopie zijn van de 1e golf. Social distancing, het dragen van maskers en behoedzaam gedrag zullen een beperkende impact hebben.
  • Het nieuws komt een dag na de statement van de Federal Reserve. Tijdens deze statement wordt de verwachting gewekt dat herstel jarenlang zal duren. Donderdag werd bekend dat het aantal werkloosheiduitkeringen met 1,54 miljoen nog steeds hoog is. Al lijken we de bodem te zijn gepasseerd aangezien het aantal nog steeds gelijkelijk afneemt. Dit leek voor beleggers een bevestiging van ‘the long road ahead’ wat bijdroeg aan het negatieve sentiment.