Skip to main content
Open een rekening

Na een sterk eerste kwartaal voor aandelen, waren beurskoersen in het tweede kwartaal licht beweeglijk. Hierdoor is er de afgelopen weken weinig veranderd binnen onze modelportefeuilles. In deze marktupdate gaan we in op een aantal relevante marktontwikkelingen en geven we onze verwachtingen voor de komende periode.

Lichte beweeglijkheid

Het tweede kwartaal van 2024 ging moeizaam van start. Een belangrijke oorzaak hiervan waren inflatie- en arbeidsmarktontwikkelingen in de VS. Dit zorgde voor onzekerheid over toekomstige renteverlagingen van de Amerikaanse centrale bank. Hierdoor steeg de marktrente en daalden beurskoersen in april. 

In de maand mei gebeurde juist het omgekeerde; beleggers werden positief verrast door economische cijfers uit de VS. Hierdoor daalde de marktrente en vonden beurskoersen hun weg omhoog. Per saldo is er in het tweede kwartaal niet veel veranderd binnen onze modelportefeuilles.

Inflatie VS koelt verder af

Recente economische cijfers uit de Verenigde Staten wijzen op een verdere afkoeling van de inflatie. Krapte op de arbeidsmarkt nam verder af en de consumentenprijsindex (CPI) daalde naar 3,4% op jaarbasis​​​​. Dit versterkte het vertrouwen onder beleggers dat de inflatie richting de 2%-doelstelling blijft bewegen en dat de Amerikaanse centrale bank de beleidsrente in 2024 zal verlagen.

Optimisme in de Eurozone

Ook in de Eurozone zien we een positieve trend. De economie groeide in het eerste kwartaal van 2024 en de werkgelegenheid nam toe​​. Deze ontwikkelingen wijzen op een aanhoudend economisch herstel. Dit is gunstig met het oog op winstgroeivooruitzichten en aanstaande beleidsrenteverlagingen.

Vooruitzichten

Recente economische ontwikkelingen stemmen ons optimistisch voor de komende periode. Bedrijfsanalisten delen ons optimisme; zij stelden hun winstverwachtingen hoger bij voor zowel 2024 als 2025. Wij verwachten dat stijgende winstverwachtingen de aandelenbeurzen verder opwaarts kunnen stuwen.

Schommelende marktrentes zorgden ervoor dat obligatiekoersen dit jaar achterbleven op aandelenkoersen. Daar staat tegenover dat het verwachte rendement voor obligaties hierdoor is verbeterd ten opzichte van begin dit jaar.