Update marktontwikkeling Care IS vermogensbeheer

Zoals we afgelopen dinsdag hebben gecommuniceerd is het risico momenteel hoog en is de weging van aandelen onderwogen. In dit bericht lichten we toe wat dit voor effect heeft gehad in de beleggingsportefeuilles.
 
Care IS heeft aandelen afgebouwd
 
Op 8 januari heeft Care IS 20% van de aandelen in de beleggingsportefeuilles afgebouwd. De opbrengst van deze verkoop houden we bewust als liquiditeiten aan. Een herbelegging in bijvoorbeeld obligaties vinden we risicovol, aangezien de rentes en koersen van obligaties ook erg beweeglijk zijn.
 
Care IS heeft het gewicht van aandelen in de portefeuille verlaagd door de verkoop van aandelen. Omdat aandelenkoersen de afgelopen tijd zijn gedaald en de obligatiekoersen zijn gestegen, is de weging van aandelen nog verder afgenomen. In de onderstaande tabel is het gewicht van aandelen in de benchmark, het strategisch gewicht (normale weging van Care IS) en het actuele gewicht in de beleggingsportefeuilles weergegeven. 
 
 Profiel CProfiel DProfiel EProfiel F
  Gewicht Benchmark30%50%70%90%
  Strategisch gewicht22%42%62%82%
  Actueel gewicht15%29%45%62%
  Verschil met benchmark-15%-21%-25%-28%
 
 
In de benchmark zijn aandelen en obligaties beide voor 50% opgenomen. In de beleggingsportefeuilles van Care IS zijn normaal gesproken naast aandelen en obligaties ook high yield obligaties, obligaties uit opkomende landen en grondstoffen opgenomen. Hierdoor is de strategische weging van aandelen voor bijvoorbeeld profiel D niet 50% maar 42%. Na de verkoop en als gevolg van de marktbewegingen, is het gewicht in aandelen in profiel D gedaald tot 29%. De tabel laat ook zien hoeveel het gewicht van aandelen in de andere profielen is verlaagd.
 
In het huidige marktklimaat voelen wij ons prettige bij de genoemde onderweging van aandelen in de portefeuille. We houden de marktomstandigheden scherp in de gaten en zijn bereid verdere actie te ondernemen indien nodig.
 
Portefeuilles Care IS dalen minder
 
De onderwogen positie in aandelen vermindert het negatieve effect van de recente koersdaling van aandelen. De benchmark voor aandelen is vanaf 1 januari tot en met 10 februari 13,91% gedaald. De modelportefeuilles van Care IS hebben minder grote verliezen behaald dan de benchmark. 
 
 Profiel CProfiel DProfiel EProfiel F
  Rendement Care IS-3,51%-6,62%-9,30%-11,13%
 

Deel via social media: