Skip to main content
Open een rekening

Op maandag 27 maart 2023 hebben we twee wijzigingen doorgevoerd binnen uw beleggingsportefeuille. Met deze wijzigingen hebben we de samenstelling van uw portefeuille verbeterd; de doorlopende fondskosten zijn licht gedaald, de spreiding is beter geworden en de rendement-risicoverhouding is geoptimaliseerd. In dit bericht gaan wij in op de details van deze wijzigingen.

Wijziging 1: Aandelen

  • Verkocht: iShares MSCI World SRI UCITS ETF
  • Gekocht: Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Achtergrond

Binnen de beleggingscategorie aandelen is er een enorm aanbod van duurzame fondsen en ETF’s. De samenstelling en kenmerken verschillen sterk per fonds. Na uitgebreid onderzoek hebben we een ETF gevonden die qua samenstelling beter aansluit bij onze portefeuille.

De nieuwe ETF is breder gespreid wat betreft het aantal aandelen. De ETF die we hebben verkocht telde ca. 350 bedrijven, terwijl in de nieuwe beleggingstitel ca. 650 bedrijven zijn opgenomen. De nieuwe ETF scoort vergelijkbaar op Ecologische, Sociale en Governance (ESG) kenmerken. De fondskosten zijn onveranderd gebleven.

Een ander voordeel van de nieuwe ETF is dat de verhouding tussen verschillende stijlfactoren beter aansluit op onze wensen. Met beleggen in stijlfactoren leggen we de nadruk op aandelen met specifieke kenmerken, zoals een aantrekkelijkere waardering (value) en een lagere beweeglijkheid (minimum volatility). De wijziging zorgt voor een betere verhouding tussen stijlfactoren in uw portefeuille.

Wijziging 2: Obligaties

  • Verkocht: UBS BB MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF
  • Gekocht: iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Achtergrond

We zien dat er continu nieuwe obligatiefondsen en -ETF’s gelanceerd worden. De nieuwe ETF die we geselecteerd hebben is in juni 2022 gelanceerd. We hebben de ontwikkelingen van deze ETF in de gaten gehouden en nu vastgesteld dat deze beter aansluit bij onze wensen.

De nieuwe ETF heeft een jaarlijks kostenpercentage van 0,15%. Dat is 0,05 procentpunt lager dan de ETF die wij hebben verkocht. Door lagere doorlopende kosten houdt u meer rendement over. Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur daarom uit naar beleggingstitels met lagere doorlopende kosten. 

Bij de samenstelling van de nieuwe ETF wordt rekening gehouden met de klimaatdoelstellingen van Parijs, onder andere door bedrijven te selecteren met een lagere CO2-uitstoot. Daarnaast wordt met deze ETF een verdere verlaging van de CO2-uitstoot van 10% per jaar nagestreefd.

Uitvoering

De orders zijn vandaag verwerkt en inmiddels zichtbaar in uw portefeuille. Heeft u aanvullende vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn te bereiken via 0299-720961 of info@care-is.nl.