Hoe wij de risico's voor onze klanten beheersen

De laatste tijd is het onrustig op de beurs. Denk aan alle politieke onrust, een mogelijke recessie en het handelsconflict. We leggen u graag uit hoe wij omgaan met deze volatiliteit en wat onze strategie daarbij is.

Alles over Indexbeleggen

Klik hier voor alle informatie over Indexbeleggen bij Care IS.

Beweeglijkheid is onvermijdelijk

Volatiliteit (beweeglijkheid) is onlosmakelijk verbonden met beleggen. Sterker nog, omdat uw vermogen bij beleggen wordt blootgesteld aan koersschommelingen, mag u over de lange termijn een hoger rendement verwachten dan de rente op een spaarrekening.

Defensieve inrichting van uw beleggingsportefeuille

Vermogensbehoud is een belangrijk uitgangspunt binnen het beleggingsbeleid van Care IS vermogensbeheer. Bij de samenstelling van de beleggingsportefeuilles houden we rekening met mogelijke neerwaartse risico’s. Zo beleggen we binnen het obligatiestuk in obligaties met een kortere looptijd. Deze zijn minder gevoelig voor een eventuele rentestijging. Binnen het aandelenstuk beleggen we onder andere in aandelen met specifieke kenmerken die risicoverlagend zijn. Dat noemen we ook wel factorbeleggen. Denk bijvoorbeeld aan minder volatiele aandelen (Minimum Volatility), laag gewaardeerde aandelen (Value) en aandelen met een hoge winstgevendheid en lage schulden (Quality).

Technologie onderwogen in de portefeuilles

In de beleggingsportefeuille van onze klanten zijn aandelen uit de sector technologie onderwogen. Dat is een gevolg van de belegging in Minimum Volatility en Value aandelen. Technologie-aandelen voldoen vanwege de grotere koersschommelingen en hoge waardering niet aan deze twee kenmerken en zijn daardoor onderwogen in de beleggingsportefeuilles. Koersdalingen van grote techaandelen hebben hierdoor een kleiner effect op het vermogen van onze klanten in vergelijking met de benchmark (vergelijkingsmaatstaf).

Waar leidt dit toe?

Beweeglijkheid op de beurs is de reden dat u op lange termijn meer rendement mag verwachten ten opzichte van een spaarrekening. We kunnen de risico’s niet vermijden maar wel beheersen. Met onze focus op vermogensbehoud proberen we daarom de neerwaartse koersuitslagen in de beleggingsportefeuilles te beheersen. Aan de andere kant betekent dit ook dat het rendement in sterk stijgende markten kan achterblijven bij de benchmark. Maar in zo’n situatie verwachten we nog steeds een goed absoluut rendement te behalen. Ons doel is om een stabiel rendement te genereren waarbij diepe dalen worden vermeden.

In de persoonlijke kwartaalrapportage kunnen klanten naast het rendement ook de standaarddeviatie en maximum drawdown terugvinden. Deze risicomaatstaven tonen aan dat het risico van de beleggingsportefeuilles lager is ten opzichte van de benchmark.


Deel via social media: