Wat is een stichting administratiekantoor?

Wat is een stichting administratiekantoor?

Een stichting administratiekantoor, ook wel STAK genoemd, wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Een STAK biedt aandeelhouders de mogelijkheid om het juridische stemrecht en het economische winstrecht van aandelen te splitsen.

In dit artikel leggen we alles uit over hoe een STAK in elkaar zit en wat de voor- en nadelen ervan zijn.

Alles over zakelijk beleggen

Klik hier voor alle informatie over zakelijk beleggen bij Care IS vermogensbeheer.

Hoe werkt een stichting administratiekantoor?

De stichting administratiekantoor is een stichting die u helpt om uw aandelen te beheren. Het stem- en winstrecht worden van elkaar losgekoppeld. Zo blijft het stemrecht bij de stichting.

Een STAK biedt de mogelijkheid om de voorwaarden waaronder de certificaten worden uitgegeven, te bepalen. Zo kunt u bijvoorbeeld als voorwaarde stellen dat teruggave van de certificaten verplicht is wanneer de werknemer ontslag neemt.

Wat is het certificeren van aandelen?

U draagt de aandelen van de BV over aan een stichting administratiekantoor. Hierdoor krijgt de stichting de stem- en winstrechten die aan de aandelen verbonden zijn. U moet ervoor zorgen dat u in het bestuur van deze stichting zit. Zo kunt u vanuit de stichting certificaten geven aan uw BV.

Deze certificaten geven de werknemers het recht op dividend, maar het stemrecht blijft in handen van de stichting, waar u zelf bestuurder van bent.

Het oprichten van een stichting administratiekantoor

Wanneer u een STAK op wilt richten, dient u eerst een stichting op te richten. Dit is de eerste stap. Daarna bestaat de mogelijkheid om certificaten uit te geven.

Deze certificaten moeten eerst door een notaris in het leven worden geroepen. De notaris moet dan een akte van certificering passeren.

Ook moeten de voorwaarden van certificaathouders worden vastgesteld. Dit moet ook via de notaris. Er zijn geen standaardregels voor deze voorwaarden, deze moeten per stichting worden vastgesteld. Dat betekent dat er bij het oprichten van een STAK veel kosten gemaakt gaan worden door de notaris.

De kosten van een STAK

Het oprichten van een STAK brengt vooral notariskosten met zich mee. De kosten zitten bij de meeste notariskantoren ongeveer tussen de €1.400 en €1.750,-.

De voordelen van een STAK

Het oprichten van een stichting administratiekantoor heeft een aantal voordelen die het aantrekkelijk maken om een STAK op te richten.

Overzichtelijk zeggenschap over de organisatie

Wanneer er veel aandeelhouders betrokken zijn bij de organisatie, kan het lastig zijn om beslissingen te nemen. Wanneer u kiest voor het uitgeven van certificaten, blijft de volledige zeggenschap bij het bestuur van de STAK. Zo hoeft het bestuur maar uit één persoon te bestaan.

Geen risico op vererven

Wanneer u de aandelen van uw onderneming onderbrengt in een STAK, vererven deze niet. De dga (directeur grootaandeelhouder) kan zelf een opvolger in het STAK-bestuur aanwijzen. Wanneer de dga komt te overlijden blijft de continuïteit van de onderneming gewaarborgd.

Daarnaast is het in een familiebedrijf ook handig om een STAK op te richten. Wanneer er dan ruzie is in de familie over wat er allemaal moet gebeuren binnen het bedrijf, kunnen alle aandelen in een STAK worden gegooid met een neutraal bestuur. Op deze manier kan niemand zijn eigen zin doordrijven en wordt er niet door emoties gehandeld.

Anonimiteit voor de winstgerechtigden

Certificaten kunnen worden uitgegeven zonder tussenkomst van een notaris. Ook worden certificaathouders niet vermeld in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit zorgt voor anonimiteit van de winstgerechtigden.

Beloon waardevolle werknemers

U kunt uw waardevolle werknemers belonen met certificaten. Hiermee delen zij de winst, zonder zeggenschap te krijgen. U kunt hiermee ook uw waardevolle werknemers aan de organisatie binden: zij profiteren van de winst zolang ze voor uw organisatie werkzaam zijn.

De nadelen van een STAK

Een STAK kent een hoop voordelen. Toch zijn er ook een aantal nadelen die komen kijken bij een STAK. Zo kan de certificering van aandelen in bepaalde situaties leiden tot belastingheffing van de Belastingdienst.

Daarnaast is het sinds 2012 niet meer zo toepasselijk om een stichting administratiekantoor op te richten voor een BV. Dit komt door het in 2012 ingevoerde BV-recht. Een BV kan sinds deze regeling stemrechtloze aandelen uitgeven. Dit is nagenoeg hetzelfde als een certificatie, die bij een STAK wordt uitgegeven.

Toch blijft de stichting administratiekantoor in sommige situaties nog wel handig. Wanneer het bijvoorbeeld de bedoeling is dat de stemrechtloze certificaathouders geen vergaderrecht hebben, kan een STAK handig zijn. Stemrecht en vergaderrecht zijn namelijk twee verschillende dingen. Ook wanneer een familiebedrijf graag wil dat de kinderen winst ontvangen bij bedrijfsopvolging, maar geen stemrechten ontvangen, is een STAK nuttig.

Allerlaatst mag geen onderneming worden gedreven vanuit de STAK. Vanuit fiscaal oogpunt wordt dat dan gezien als een BV.

Doordat er de laatste jaren een hoop veranderd is binnen de rechtsvormen, is de STAK niet altijd waterdicht. Laat u dus te allen tijde adviseren door een specialist, om te besluiten of de STAK een handige constructie is voor uw onderneming.

Stichting administratiekantoor en belasting

Bij het opstellen van de jaarrekening gelden de regels van een stichting. De STAK zelf zal niet zelf als bedrijf uitvoerend zijn en daarom hoeft u geen belasting te betalen over de stichting. Ook hoeft de STAK de jaarrekening niet te deponeren.


Deel via social media: