Beleggen in de BV of privé?

Beleggen in de BV of privé?

Als Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) van een BV kunt u ervoor kiezen om het geld dat u overhoudt te beleggen. Dit kan privé, maar ook rechtstreeks vanuit de BV. Wanneer u de juiste keuze maakt tussen beleggen in de BV of privé, kunt u behoorlijke fiscale voordelen behalen. Wij leggen u uit hoe dat zit.

Het is altijd belangrijk om een financiële buffer op te bouwen voor uw BV. Zo heeft u altijd wat achter de hand in slechtere tijden. Ook moet u als ondernemer zelf zorgen voor de opbouw van uw pensioen.

Kunt u (een deel van) het overtollige vermogen op uw zakelijke rekening echter voor langere tijd missen? En bent u bereid enig risico te nemen? Dan kan beleggen een goede mogelijkheid zijn om uw vermogen te laten groeien. Bijvoorbeeld voor de opbouw van uw pensioen.

Wat is het beste en wat is het omslagpunt?

Of beleggen in privé of in de bv beter is, hangt volledig af van uw persoonlijke situatie. Hierbij kijken we onder andere naar het omslagpunt. Hiermee bedoelen we het punt waarop beleggen in privé en beleggen in de BV net zo aantrekkelijk zijn. Passeert u dit punt, dan wordt de ene vorm fiscaal aantrekkelijker dan de andere.

Het loont om na te gaan waar dit omslagpunt voor u ligt. Aan de hand daarvan kunt u namelijk berekenen welke vorm van beleggen voor u gunstiger is.

Het omslagpunt is afhankelijk van verschillende factoren:

  • Welk percentage betaalt u aan vennootschapsbelasting?
  • Heeft u een fiscale partner?
  • Hoe hoog is uw belegde vermogen?
  • Hoe hoog is uw verwachte rendement?
  • Heeft u meer vermogen in box 3?
  • Heeft u schulden?

Optie 1: Beleggen in de BV

Bij beleggen in de BV wordt een deel van het vermogen van de BV belegd. Daarvoor wordt een zakelijke rekening geopend op naam van de BV. Wanneer u belegt in de BV, wordt het werkelijk behaalde rendement over het vermogen belast.

Het rendement op de beleggingen wordt namelijk meegeteld in het resultaat van de BV. Daarover moet u vennootschapsbelasting (VPB) betalen. In 2022 bedraagt de VPB 19% over de winst tot € 395.000. Daarboven geldt een tarief van 25,8%. In 2023 worden deze tarieven verhoogd. Over de winst tot €200.000 betaalt u dan 19% VPB en daarboven 25,8%.

Wanneer u het vermogen vervolgens uit de BV haalt via dividend moet u nog een keer 26,90% aanmerkelijk belangheffing betalen. U bent niet verplicht om dividend uit te keren. Zolang u geen dividend uitkeert, hoeft u ook die belasting niet te betalen. U kunt het vermogen heel lang in de BV houden.

Een laatste voordeel is dat u verliezen op de beleggingen in mindering kunt brengen op het resultaat van de BV. Daardoor worden eventuele verliezen enigszins gecompenseerd.

Optie 2: Beleggen in privé

Als DGA kunt u ook beleggen in privé. U maakt dan vermogen over van de zakelijke rekening naar uw privé rekening. Dat kunt u doen door middel van een dividenduitkering, dan betaalt u aanmerkelijk belangheffing.

Vervolgens betaalt u over het restant belasting in box 3. Bij de box 3 belasting wordt uw belegde vermogen belast aan de hand van een door de Belastingdienst ingeschat rendement. De Belastingdienst gaat ervan uit dat u een vast rendement op uw vermogen behaalt. We noemen dat een forfaitair rendement.

Het forfaitair rendement is afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Bij een hoger vermogen rekent de Belastingdienst met een hoger rendementspercentage. Daardoor is ook de belasting hoger als het vermogen toeneemt. 

Er zijn veel bezwaren tegen het rendement waarmee de Belastingdienst rekent. Ook wanneer mensen in werkelijkheid geen of nauwelijks rendement behalen, gaat de Belastingdienst uit van een rendement tussen de 1,82% en 5,53%, afhankelijk van de grootte van het vermogen.

Vervolgens betaalt u over het berekende rendement 30% inkomstenbelasting.

Optie 3: Lenen uit de BV

Een derde optie om te beleggen is door geld te lenen uit de BV. De belastingdruk is weliswaar lager, maar het is ingewikkeld en u loopt meer risico. Daarnaast vinden wij beleggen met geleend geld niet verstandig. Daarom gaan we er verder niet op in.

Dus: beleggen in BV of privé?

Of beleggen in BV of privé gunstiger is ligt er dus aan hoe hoog uw belegde vermogen is en hoe hoog uw verwachte rendement is. Bij beleggen in de BV wordt de belasting berekend aan de hand van uw werkelijk behaalde rendement. Hoe hoger het behaalde rendement, des te hoger de belasting. Verwacht u dus een laag rendement? Dan is het verstandig om in de BV te beleggen.

Ook wanneer u veel vermogen belegt, is beleggen in de BV gunstiger. Dat komt doordat bij beleggen in privé de belasting wordt berekend aan de hand van het belegde vermogen. Hoe hoger het belegde vermogen, des te hoger de belasting. Wanneer u niet zoveel vermogen belegt of een hoog rendement verwacht, is beleggen in privé verstandiger. 

Het is raadzaam om altijd advies in te winnen bij een financieel planner of fiscalist. Zij kunnen u exact vertellen wat voor uw situatie het beste is.

Waarom Care IS?

Het vermogensbeheer bij Care IS leent zich uitstekend voor zakelijk beleggen. Wij hebben alle kennis en ervaring in huis om uw vermogen professioneel te beleggen, zonder dat u ernaar hoeft om te kijken. Dit is vooral voor ondernemers een groot voordeel. Succesvol en veilig beleggen vergt veel tijd en ervaring. Als ondernemer besteedt u uw tijd liever aan andere dingen.

Daarnaast zijn onze in het verleden behaalde rendementen sterk. Dat komt vooral door onze focus op vermogensbehoud. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Toch geeft het een indicatie van onze resultaten.

Ook ligt onze kracht in de persoonlijke benadering. Wanneer u vragen heeft betreffende uw beleggingen, kunt u ons kantoor altijd bereiken. Zo proberen we ervoor te zorgen dat u altijd een helder beeld heeft van uw portefeuille. Vooral als ondernemer is het belangrijk dat u weet dat uw zakelijke vermogen in goede handen is.

Als laatste zijn de lage kosten een belangrijke factor. Bij Care IS berekenen we geen performance fee of opzeggingskosten. Zo houdt u meer rendement over en kan uw vermogen sterker groeien.

Benieuwd naar wat Care IS voor u kan betekenen? Vraag dan hieronder een brochure aan of neem vrijblijvend contact met ons op via info@care-is.nl of 0299-720961.

Let op. Dit artikel is geschreven in algemene zin. Het is absoluut geen beleggingsaanbeveling. Beleggingsbeslissingen op basis van de informatie in dit artikel zijn voor uw eigen rekening. 


Deel via social media: