Alles over de vermogensbelasting in 2022

Alles over de vermogensbelasting in 2022

Hoeveel vermogensbelasting u moet betalen, hangt af van de hoogte van uw vermogen. Onder vermogen verstaan we al uw bezittingen minus uw schulden. Hieronder valt spaargeld, maar ook beleggingen of bijvoorbeeld een tweede huis. In deze blog bespreken we de wijzigingen met betrekking tot vermogensbelasting die in 2022 worden doorgevoerd.

Meer Care IS blogberichten lezen?

Periodiek schrijven we blogs over beleggen en alles wat er op de financiële markten speelt.

Wanneer betaalt u vermogensbelasting?

U betaalt vermogensbelasting wanneer uw vermogen boven de vrijstelling uitkomt. Dit was in 2020 €30.846, in 2021 €50.000 en in 2022 wordt het €50.650. Met een fiscaal partner geldt het dubbele van de vrijstelling, in 2022 is dat dus €101.300.

Wanneer u hierboven uitkomt, dan wordt belasting geheven over het fictieve rendement van uw vermogen Realiseer u hierbij dat uw daadwerkelijke spaarrente of rendement geen rol speelt in deze berekening. Daarnaast maakt het geen verschil of uw vermogen spaargeld of beleggingen betreft.

Wanneer u groen spaart of belegt, is deze vrijstelling (onder voorbehoud) nog iets hoger: €61.215 (voor fiscaal partners €122.430).

Prinsjesdag 2021

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de belastingplannen voor 2022. Vergeleken met 2021 worden er slechts kleine aanpassingen gemaakt.

Er waren nieuwe plannen voor de vermogensrendementsheffing, maar daar is al eerder een streep door getrokken. Dit is voordelig voor beleggers, want deze zouden met dit nieuwe plan flink meer gaan betalen.

Wijziging vermogensbelasting 2022

Elk jaar verandert er weer iets in de vermogensbelasting. Hieronder geven wij een overzicht van 2021 en 2022.

Vermogensbelasting 2021

In 2021 betaalde u 31% over het fictieve rendement (dit was een fictief rendement van 1,9% in schijf 1, 4,5% in schijf 2 en 5,69% in schijf 3).

SchijfVermogenRendementsheffing
Heffingsvrij vermogen< €50.0000%
Schijf 1€50.000 tot €100.0000,59%
Schijf 2€100.000 tot €1.000.0001,4%
Schijf 3Vanaf €1.000.0001,76%

Vermogensbelasting vanaf 2022

In 2022 betaalt u eveneens 31% belasting over het fictieve rendement (1,82% in schijf 1, 4,37% in schijf 2 en 5,53% in schijf 3). De belastingdruk is in 2022 iets lager dan in 2021.

SchijfVermogenRendementsheffing
Heffingsvrij vermogen< €50.6500%
Schijf 1€50.650 tot €101.3000,56%
Schijf 2€101.301 tot €1.012.3501,35%
Schijf 3Vanaf €1.012.3511,71%

Plannen over hervorming vermogensbelasting

Er zijn al jaren plannen om de vermogensrendementsheffing te veranderen. Deze plannen worden echter steeds gewijzigd of vooruitgeschoven. Het kabinet was bezig met een nieuw voorstel. In dit voorstel zou de spaarder profiteren en de belegger er op achteruitgaan.

Dit plan ging uit van een heffingsvrij vermogen en een heffingsvrij inkomen in box 3 van €400. U hoefde dan dus geen belasting te betalen wanneer u minder dan €400 fictief rendement maakte op uw vermogen, ongeacht hoe dit rendement tot stand kwam.

Boven deze vrijstelling zou u dan 33% betalen over het fictieve rendement. Er zou dan onderscheid gemaakt worden tussen spaargeld en beleggingen. De vastgestelde spaarrente zou dan 0,09% zijn en het fictieve rendement op beleggingen 5,33%.

Een van de onderdelen van dit plan was dat defensieve beleggingen (met een lager verwacht rendement) door de Belastingdienst gelijk zouden worden aangeslagen als aandelen. Beleggers zijn dan geneigd om of meer te gaan sparen, of om offensiever te gaan beleggen. Dit leidt in sommige gevallen tot slechte financiële keuzes.

Het is voor de belegger namelijk niet interessant om te kiezen voor een defensief risicoprofiel, wetende dat ieder jaar tot 1,75% naar de belasting gaat en daar nog kosten bovenop komen.

Er is steeds meer kritiek op het huidige stelsel. Steeds meer mensen vragen om een heffing over het daadwerkelijk behaalde rendement. Hier komt echter pas verandering in wanneer het kabinet besluit dat te doen.

Hoe kunt u toch rendement maken?

De vermogensbelasting gaat in 2022 dus iets omlaag. Maar ondanks deze verlaging wordt uw vermogen nog steeds minder waard. Dat komt doordat u belasting betaalt, maar ook door de inflatie. Deze ligt gemiddeld tussen de 1,5% en 2% per jaar. Door inflatie kunt u met hetzelfde vermogen, minder kopen.

De spaarrente weegt hier niet tegenop. Daardoor teert u op uw spaarrekening in op uw vermogen.

Beleggen kan hiervoor een oplossing zijn. Het verwachte rendement van beleggen is hoger dan de rente op de spaarrekening. Daardoor kunt u de waardevermindering door inflatie en vermogensbelasting het hoofd bieden. Zo kunt u uw vermogen behouden én mogelijk laten groeien.

U kunt op talloze manieren beleggen. Zo bestaat er indexbeleggen, actief beleggen of passief beleggen. U kunt zakelijk beleggen, of juist privé. In deze blog leest u alles over beginnen met beleggen.

Bent u geïnteresseerd in investeren in vastgoed? Lees dan eens onze blogs:

Uw vermogen laten beleggen bij Care IS

Denkt u erover uw vermogen te laten beleggen? Dat kan bij Care IS vermogensbeheer. Bij Care IS staat vermogensbehoud voorop. Dat betekent dat we geen onnodige risico’s nemen met uw vermogen.

Daarnaast proberen we verliezen zoveel mogelijk te beperken. Zonder vermogensbehoud immers geen vermogensgroei. Verder proberen wij de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat u meer rendement overhoudt.

Vermogensbeheer bij Care IS geeft rust en vertrouwen. Dat komt door onze persoonlijke aanpak, focus op vermogensbehoud en jarenlange ervaring. U heeft bij Care IS een persoonlijk contactpersoon waarbij u met al uw vragen terecht kunt. Daarnaast houden we u op de hoogte van uw beleggingsportefeuille met onze app, kwartaalrapportages en klantbijeenkomsten.

Wilt u weten wat Care IS voor u kan betekenen? Vraag dan hieronder onze brochure aan of neem vrijblijvend contact met ons op.


Deel via social media:

Wat kan Care IS voor u betekenen?

Elke dag vertrouwen duizenden beleggers uit heel Nederland op Care IS vermogensbeheer. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?
Vraag vrijblijvend onze brochure aan.