Keren waarde aandelen weer terug in de schijnwerpers?

Keren waarde aandelen weer terug in de schijnwerpers?

Waarde aandelen hebben in de afgelopen vijf jaar ruim 20% minder goed gepresteerd dan groei aandelen. Blijven groei aandelen beter presteren? Of is het nu de beurt aan waarde aandelen om een hoger rendement te halen? In deze blog leggen we uit waarom waarde aandelen minder hebben gepresteerd, hoe het zit met de actuele waardering en wat je daar als belegger mee kunt.

Het verschil tussen waarde en groei aandelen

We kunnen aandelen verdelen in twee groepen: waarde aandelen en groei aandelen. Groei aandelen zijn bedrijven die, zoals de naam al aangeeft, sterk groeien in omzet en winst. Beleggers willen vandaag een hogere prijs betalen voor de hogere winst in de toekomst. Waarde aandelen hebben juist minder sterke groei vooruitzichten en worden door beleggers minder interessant gevonden. 

Waarde aandelen hebben meer ‘waarde’ op de balans

Hierdoor hebben waarde aandelen vaak een hoge boekwaarde ten opzicht van de aandelenkoers. De boekwaarde is de waarde van de bezittingen van een bedrijf zoals die in de boekhouding is geadministreerd. Beleggers hebben het liefst aandelen waarvan de koers laag is ten opzichte van de boekwaarde. Dan koop je het bedrijf goedkoop. Voorbeelden van waarde aandelen zijn: Intel, Toyota, Ahold en Royal Dutch Shell. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat waarde aandelen op lange termijn beter presteren dan groei aandelen. Beleggers blijken de kansen van groei aandelen te overschatten en onderschatten de stabiliteit van waarde aandelen. 

Groei aandelen profiteren van grote IT-bedrijven

De afgelopen jaren hebben groei aandelen beter gepresteerd door de uitstekende rendementen van de grote IT bedrijven. Bedrijven zoals Amazon, Google en Facebook zijn in korte tijd gegroeid tot spelers die hun markt domineren. De koersen zijn daardoor meerdere malen verdubbeld. De hele groep groei aandelen heeft hiervan geprofiteerd. Dit heeft ertoe geleid dat groei aandelen ook veel duurder geworden. De koers/boekwaarde verhouding van groei aandelen is 4,3 tegenover 1,6 voor waarde aandelen. De koers/winstverhouding is ook ruim 70% hoger. Dat is het grootste verschil in meer dan 20 jaar. 

3 redenen voor een goed rendement op waarde aandelen

De meeste beleggers volgen de kudde en vinden groei aandelen vanwege de recente goede prestaties interessanter dan waarde aandelen. Het vraagt durf om tegen die stroom in te gaan. De volgende drie redenen vormen mogelijk de aanleiding voor een bloeiperiode voor waarde aandelen. 

1) Het waarderingsverschil tussen waarde en groei aandelen is momenteel groot. In het verleden bleek een groot verschil in waardering altijd een uitstekend moment om de laag gewaardeerde aandelen aan te schaffen. Het belangrijkste voorbeeld was het jaar 2000. In de jaren voor 2000 werd iedere waarde belegger voor gek verklaard. Maar na het knappen van de IT-bubble waren waarde aandelen juist de grote winnaars.

2) Het grote waarderingsverschil impliceert dat groei bedrijven veel sneller zullen groeien dan waarde bedrijven. Maar als we de verwachte groei van goedkope waarde aandelen vergeleken met die van dure groei bedrijven, dan is dat verschil helemaal niet zo groot. De koersen van groei aandelen lijken te ver vooruitgelopen op de verwachtingen vanwege het bovengenoemde kudde gedrag. Dit is voor waarde aandelen niet het geval.

3) De regering Trump onderzoekt het monopoliegedrag en de belastingmoraal van de grote IT bedrijven. Meer politieke aandacht zal de bedrijfsresultaten en koersen van groei aandelen negatief kunnen beinvloeden. 

Samenvatting

Waarde aandelen hebben in het recente verleden minder goed gepresteerd dan groei aandelen. Groei aandelen profiteerden van de waardestijgingen van grote IT-bedrijven. Waarde aandelen zijn momenteel veel goedkoper gewaardeerd dan groei aandelen, terwijl de groeivooruitzichten vrij dicht bij elkaar liggen. In het verleden is een lage waardering altijd een uitstekend instapmoment gebleken. We zullen zien of het patroon uit het verleden zich opnieuw herhaalt.


Deel via social media:

Wat kan Care IS voor u betekenen?

Elke dag vertrouwen duizenden beleggers uit heel Nederland op Care IS vermogensbeheer. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?
Vraag vrijblijvend onze brochure aan.