Skip to main content
Open een rekening

Een maand geleden daalden wereldwijd de aandelenkoersen scherp. De meeste analisten zochten de verklaring voor deze onverwachte koersdaling in de stijgende rente: in de Verenigde Staten heeft de centrale bank de rente al een paar keer met 0,25% verhoogd en daar is de rente op 10-jarige obligaties rond de 3%.

Stijgende rente is slecht voor beleggers

Voor beleggers is een stijgende rente om meerdere redenen geen goed nieuws. Allereerst worden obligaties door het hogere rendement aantrekkelijker ten opzichte van de aandelen. Ten tweede moeten bedrijven meer rente betalen op leningen, waardoor de kosten stijgen en de winst daalt. Het derde gevolg van de hogere kapitaalslasten is dat het investeringsniveau afneemt, waardoor de economische groei daalt. Voor de richting van de aandelenkoersen is de ontwikkeling van de rente dus belangrijk.

Blijft de rente nog lang zo laag?

Persoonlijk ben ik niet zo bang voor een sterk stijgende rente. Daarvoor is namelijk ook een hogere inflatie nodig. En die inflatie valt de afgelopen jaren steeds mee. Nieuwe technologie, meer gebruik van automatisering en toenemende globalisering leiden tot efficiëntere productie van goederen en diensten, waardoor prijsstijging wordt tegengegaan. Eind 2016 waren diverse analisten nog bang voor deflatie. Het deflatiegevaar is nu geweken, maar een hoge inflatie is nog ver weg. Ik verwacht dan ook dat de rente voorlopig laag blijft, waardoor aandelen de interessantste beleggingscategorie blijven.