Spreiden bij beleggen voor een lager risico: 5 tips

Spreiden bij beleggen voor een lager risico: 5 tips

Wanneer u besluit om te gaan beleggen, is het niet verstandig om al uw eieren in één mandje te leggen. In plaats daarvan kunt u spreiding aanbrengen in uw portefeuille. Door gebruik te maken van diversificatie bij beleggen, kunt u namelijk de risico’s verlagen. 

In deze blog vertellen we u eerst waarom spreiding zo belangrijk is bij beleggen. Vervolgens geven we u 5 tips, zodat u zelf ook een goed gespreide portefeuille kunt samenstellen. 

Meer Care IS blogberichten lezen?

Periodiek schrijven we blogs over beleggen en alles wat er op de financiële markten speelt.

Waarom spreiden?

Zoals u weet gaan risico en rendement hand in hand bij beleggen. Echter, door uw beleggingen breed te spreiden, kunt u het risico op grote verliezen verlagen. Door middel van diversificatie creëert u een betere rendement/risico-verhouding. Dat houdt in dat u een lager risico loopt en toch hetzelfde rendement kunt behalen. 

Wilt u meer weten over de risico’s van beleggen? Lees dan onze blog Wat zijn de risico’s van beleggen?

Door met beleggen te spreiden kunt u uw beleggingsportefeuille dus veiliger maken. Een gespreide portefeuille zorgt voor minder grote pieken en dalen in de totale waarde van de portefeuille. Daardoor loopt u minder risico op grote verliezen. 

Onthoud wel dat aan beleggen altijd risico’s verbonden zijn, ook wanneer u goed spreid. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

1. Beleg in verschillende beleggingscategorieën

Als eerste is het verstandig om verschillende beleggingscategorieën in uw portefeuille op te nemen, bijvoorbeeld zowel aandelen als obligaties. Verschillende beleggingscategorieën kunnen namelijk uiteenlopend reageren op bepaalde gebeurtenissen. 

Voorbeeld

We geven een voorbeeld. Stel u voor dat obligaties minder waard worden door renteveranderingen. Wanneer obligaties minder waard worden, worden aandelen vaak aantrekkelijker voor beleggers. Daardoor stijgen aandelenkoersen. 

Het verlies dat hier wordt gemaakt op de obligaties, wordt dus (deels) gecompenseerd door de winst op aandelen. De spreiding over verschillende beleggingscategoriën heeft er voor gezorgd dat het verlies minder groot is. 

Door diversificatie in beleggingscategoriën is uw portefeuille dus minder gevoelig voor bepaalde gebeurtenissen die de beurs beïnvloeden. 

Risicoprofielen

Wanneer u uw vermogen laat beleggen door een vermogensbeheerder kunt u meestal kiezen uit verschillende risicoprofielen. Elk risicoprofiel heeft een eigen verdeling tussen aandelen en obligaties. Bij Care IS ziet de asset allocatie (de verdeling binnen een beleggingsportefeuille) van de verschillende risicoprofielen er als volgt uit:

Spreiden bij beleggen voor een lager risico: 5 tips

2. Beleg in verschillende sectoren

Het is ook verstandig om over verschillende sectoren te spreiden. Voorbeelden van sectoren zijn de financiële sector, de gezondheidszorg, de agrarische sector, de technologiesector en de farmaceutische industrie. 

Het kan voorkomen dat een bepaalde sector in moeilijkheden komt, waardoor aandelen in die sector aan waarde verliezen. Zou u al uw vermogen in aandelen in die ene sector hebben, dan verliest u uw hele vermogen. 

Verspreidt u uw vermogen over beleggingen in verschillende sectoren, dan is de kans op zo’n groot verlies veel kleiner. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat alle sectoren tegelijkertijd in zwaar weer komen. Daarom kan spreiden over sectoren het risico verlagen

3. Beleg in verschillende regio’s

Naast sectoren kan het ook verstandig zijn om te spreiden over verschillende regio’s. Belegt u alleen in Nederlandse beleggingsproducten, dan is uw portefeuille erg afhankelijk van de Nederlandse economie. 

Verspreidt u uw vermogen over beleggingsproducten uit verschillende regio’s, dan heeft de economische ontwikkeling van één land minder invloed op uw totale portefeuille. 

Voorbeelden van regio’s zijn bijvoorbeeld Nederland, Europa, Noord-Amerika, China, Azië of opkomende landen. 

Om een voorbeeld te geven van de regioverdeling binnen een beleggingsfonds, ziet u hieronder de regioverdeling van het aandelenfonds CARDANO Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld.

Spreiden bij beleggen voor een lager risico: 5 tips

Dit voorbeeld dient alleen ter illustratie. De percentages kunnen inmiddels veranderd zijn. 

4. Kies voor indexfondsen en ETF’s

Een simpele manier om breed gespreid te beleggen is indexbeleggen. Indexbeleggen is het beleggen in indexfondsen of ETF’s. Deze beleggingsproducten zijn mandjes van beleggingen die een index volgen. Door te beleggen in indexfondsen of ETF’s belegt u dus in één keer in een hele index. 

Het voordeel hiervan, is dat indexfondsen en ETF’s automatisch spreiding geven. U hoeft dus niet zelf verschillende obligaties of aandelen te kopen. U koopt een indexfonds of ETF aan en belegt in één klap in een groot aantal verschillende producten. Zo wordt het heel makkelijk om spreiding aan te brengen in uw beleggingsportefeuille. 

Let er wel op dat verschillende indexfondsen en ETF’s een verschillende mate van spreiding bieden. Niet alle indexfondsen en ETF’s bieden een grote spreiding. Sommige zijn specifiek gericht op een bepaalde sector of beleggingscategorie. Hier kunt u op letten bij het kiezen van indexfondsen of ETF’s.  

5. Spreid over tijd met periodiek beleggen

Als laatste kunt u er ook voor kiezen om met beleggen te spreiden over tijd. Veel mensen zijn namelijk bang om te beginnen met beleggen, omdat zij bang zijn om het verkeerde instapmoment te kiezen. Wanneer u begint met beleggen en de koersen dalen net daarna, dan kan dit op de korte termijn invloed hebben op uw rendement. Op de lange termijn heeft het instapmoment vaak weinig invloed. 

Wilt u toch niet het risico lopen om op het hoogtepunt van de koersen in te stappen? Dan kunt u kiezen voor periodiek beleggen of om in een aantal keren in te stappen. 

Wanneer u kiest voor periodiek beleggen, belegt u bijvoorbeeld iedere maand een vast bedrag. Zo wordt de aankoopprijs van uw beleggingen uiteindelijk gemiddeld. Periodiek beleggen is vooral een goede oplossing wanneer u niet in één keer een groot bedrag wilt of kunt beleggen. 

Heeft u wel in één keer vermogen beschikbaar om te beleggen, dan kan het meer opleveren om in één keer in te stappen. U profiteert dan namelijk langer van het mogelijke rendement. Wilt u toch niet in één keer instappen? Dan kunt u er ook voor kiezen om uw vermogen bijvoorbeeld in een aantal stappen in te leggen. Bijvoorbeeld elk jaar een deel.

Gespreid beleggen bij Care IS

Bij Care IS beleggen we uitsluitend in indexfondsen en ETF’s. Zo bieden we eenvoudig een grote spreiding van in totaal ruim 7.000 verschillende aandelen en obligaties. Wij nemen het beleggen volledig voor u uit handen, zodat u er zelf geen omkijken naar heeft. 

U kunt uw vermogen bij ons laten beleggen vanaf €100.000. Heeft u interesse? Vraag dan hieronder onze brochure aan of neem vrijblijvend contact met ons op via 0299-720961 of info@care-is.nl


Deel via social media:

Wat kan Care IS voor u betekenen?

Elke dag vertrouwen duizenden beleggers uit heel Nederland op Care IS vermogensbeheer. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?
Vraag vrijblijvend onze brochure aan.