Skip to main content
Open een rekening

De laatste tijd zijn negatieve rentes vaak in het nieuws. Voor veel mensen is het onduidelijk welke impact dit heeft voor bijvoorbeeld hun vermogensopbouw. Is het bijvoorbeeld wel verstandig om uw vermogen te beleggen, of kunt u het beter stallen op een spaarrekening?

Waarom negatieve rente?

De negatieve rente is het gevolg van de ECB. Zij proberen het lage inflatieniveau op te krikken naar de doelstelling van 2%. Een laag renteniveau zorgt voor een gunstig investeringsklimaat; bedrijven hebben lagere financieringslasten en voor consumenten wordt lenen aantrekkelijker t.o.v. sparen, waardoor er meer geld in omloop komt en inflatie kan gaan stijgen.

Wanneer wordt de rente verhoogd?

Wanneer de rente weer gaat stijgen is afhankelijk van de inflatieontwikkelingen. Wanneer de maatregelen van de ECB effect hebben, zal economische groei worden aangejaagd en de inflatie oplopen. In dit scenario zal de rente weer geleidelijk worden verhoogd. Andere omstandigheden die de economie een impuls kunnen geven zijn een gunstige afwikkeling van Brexit of het handelsconflict tussen China en de VS.

Hoelang blijft de inflatie nog laag?

Er zijn meerdere factoren die een verlagend effect hebben op de inflatie. Enkele voorbeelden zijn een vergrijzende bevolking, technologische innovaties en toenemende globalisering. De tijd zal ons leren in hoeverre lagere renteniveaus de neerwaartse druk op inflatie zal oplossen. De financiële markten verwachten dat de rente de komende jaren nog laag zal blijven.

Spaarders en pensioenfondsen zijn de dupe

De lage rente is met name nadelig voor spaarders; de rente die je op je spaarrekening ontvangt weegt namelijk niet op tegen de inflatie (geldontwaarding). Hierdoor gaan spaarders er jaarlijks reëel gezien op achteruit. Ook pensioenfondsen hebben er veel last van omdat de waarde van hun uitkeringsverplichtingen stijgt bij dalende rentes en de kans op pensioenkortingen daardoor toeneemt.

Beleggers gebaat bij lager rente

Voor beleggers is de lage rente vooralsnog voordelig. Het gunstige investeringsklimaat als gevolg van de lage rente is positief voor bedrijven en dus voor aandelenkoersen. Ook leiden dalende renteniveaus op de korte termijn tot stijgende obligatiekoersen. Sparen levert, gecorrigeerd voor inflatie, niets op. Ook toekomstige pensioenuitkeringen komen in het geding wanneer het renteniveau nog verder daalt. Beleggen is daarom voor veel mensen een aantrekkelijke manier om vermogen op te bouwen of hun oudedagsvoorziening aan te vullen.

De visie van Care IS

Hoewel lage rentes op de korte termijn voordelig zijn voor beleggers, hopen wij voor de langere termijn dat deze situatie geleidelijk zal normaliseren. Wat de toekomst brengt weet niemand; daarom is het verstandig om risico’s te spreiden. 

Bij Care IS spreiden we uw beleggingen wereldwijd. Op die manier zijn onze portefeuilles ook belegd in regio’s waar negatieve rentes niet aan de orde zijn. Met deze solide basis, en onze brede visie op de financiële markten, zijn wij positief over de vooruitzichten van beleggen.