Wat is het juiste moment om te starten met beleggen?

Wat is het juiste moment om te starten met beleggen?

Afgelopen maanden worden we vaker geconfronteerd met negatieve nieuwsberichten. Voorbeelden zijn president Trumps handelsbeperkingen, politieke onenigheid over Russische steun aan de Syrische regering en druk op technologieaandelen vanwege het datalek bij Facebook. Genoeg redenen voor (aspirant)beleggers om te twijfelen over hun instapmoment. Maar hoe belangrijk zijn deze nieuwsberichten? En is uitstellen minder risicovol dan vandaag instappen?

Meer Care IS blogberichten lezen?

Periodiek schrijven we blogs over beleggen en alles wat er op de financiële markten speelt.

Negatief nieuws leidt tot onzekerheid onder beleggers

Negatieve nieuwspublicaties weerhouden veel mensen om beleggingen aan te kopen. Het negatieve nieuws draagt bij aan onzekerheid waardoor zij besluiten het instap- of uitbreidingsmoment uit te stellen en te wachten tot ‘de situatie verbetert’. Het komt voor dat aandelenkoersen als gevolg van negatieve berichten dalen. Dit is vaak een korte termijn reactie. Op de lange termijn zijn aandelenkoersen vooral afhankelijk van de bedrijfswinsten en verwachte groei van die winsten. Daarom kun je  jezelf beter richten op de informatie over de lange termijn winstverwachtingen.

Economische vooruitzichten zijn gunstig

Bedrijfswinsten zijn sterk gerelateerd aan economische groei. Economische groeiverwachtingen zijn daarom een logisch startpunt voor het bepalen van toekomstige aandelenrendementen. Het IMF verwacht in hun ‘World Economic Outlook’ dat de sterke groei van de afgelopen jaren nog jaren kan doorzetten. Factoren als de Amerikaanse belastinghervorming en het ruime Europees monetaire beleid dragen hieraan bij. Verwacht wordt dat de groei na verloop van jaren zal terugkeren naar de historische lange termijn trend. Bedrijven kunnen van het gunstige economische klimaat profiteren met als gevolg hogere omzet en winst.

Ondanks de gunstige economische situatie zijn er bedreigingen. Zo heeft het IMF haar zorgen geuit over de wereldwijde schuldenberg. Ook kunnen escalerende importheffingen en politieke spanningen tussen overheden de economie negatief raken. Dergelijke bedreigingen zijn er altijd, soms op de voorgrond en soms wat meer op de achtergrond. Risico is dan ook een belangrijk onderdeel van beleggen. Sterker nog de mate waarin je bereid bent risico te lopen, bepaalt je verwachte rendement.

Niet beleggen is ook een risico

Veel mensen realiseren zich niet dat niet beleggen ook een risico heeft. Veel mensen hebben namelijk een bepaald rendement nodig om voldoende vermogen op te bouwen om de financiële doelstellingen te behalen. Zonder rendement halen ze de doelstellingen zeker niet. Een lange beleggingshorizon is een van de belangrijkste factoren voor een hoge kans op een goed eindresultaat. Door te wachten met beleggen verkort je de tijd dat het vermogen heeft om te renderen en eventuele tegenslagen goed te maken. Ook wordt het effect van een eventueel ongunstig instapmoment kleiner naarmate de beleggingshorizon langer wordt.

Beleg voor de lange termijn

Krantenkoppen zijn geen goede indicator om het juiste instapmoment te kiezen. Wie wacht tot alle problemen de wereld uit zijn, vindt nooit een moment om te beleggen. Het is verstandiger je te richten op fundamentele informatie met een focus op de lange termijn. In deze context zie ik vandaag als een goed instapmoment. De economische vooruitzichten zijn gunstig en door vandaag in te stappen maak je de beleggingshorizon zo lang mogelijk. De koersschommelingen moeten we accepteren om een aantrekkelijk rendement te behalen.

Meer lezen:


Deel via social media:

Wat kan Care IS voor u betekenen?

Elke dag vertrouwen duizenden beleggers uit heel Nederland op Care IS vermogensbeheer. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?
Vraag vrijblijvend onze brochure aan.