Skip to main content
Open een rekening

Het pensioen is de afgelopen jaren een veelbesproken onderwerp in Nederland. De pensioenleeftijd wordt stapsgewijs verhoogd van 65 naar 67 jaar. Ook wordt er veel gesproken over eventuele pensioenkortingen.

Maar wat is pensioen nu precies en hoe zit het in elkaar? In dit artikel leggen we het u duidelijk uit.

Wat is pensioen?

Het pensioen is het inkomen vanaf het moment dat iemand stopt met werken. Hieronder vallen nabestaandenpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en ouderdomspensioen.

Het nabestaandenpensioen heeft betrekking tot de achtergebleven partner of kinderen van iemand die is overleden. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een uitkering voor iemand die niet langer in staat is om te werken.

In dit artikel focussen we ons op het ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen is het inkomen van iemand na de pensioenleeftijd. Dit inkomen kan uit verschillende bronnen komen. Hieronder vertellen we hoe dat zit.

Hoe zit het pensioenstelsel in elkaar?

Je kunt op verschillende manieren pensioen vergaren. Via de AOW uitkering, pensioen opbouwen terwijl je werkt of door zelf aanvullend pensioen te creëren. Dit zijn de drie verschillende pijlers waarin we het Nederlandse pensioenstelsel kunnen verdelen.

Pijler 1: AOW

De AOW, de Algemene Ouderdomswet, vormt in Nederland de basis van het pensioen. Iedereen die tussen de leeftijd van 15 en de AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt, heeft recht op een AOW-uitkering vanaf de AOW-leeftijd tot het moment van overlijden. De AOW-leeftijd wordt door de overheid stapsgewijs verhoogd van 65 naar 67 jaar. De hoogte van de AOW is afhankelijk van het minimumloon.

Pijler 2: Pensioenopbouw via werkgever

Aanvullend op de AOW kunt u pensioen opbouwen via de werkgever. Dit aanvullende pensioen wordt opgebouwd gedurende de tijd dat u werkzaam bent bij een werkgever. De hoogte ervan is gebaseerd op de tijd in dienst en het gemiddelde loon.

Deze pensioenregelingen kunnen verschillen per bedrijf, bedrijfstak of sector. Regels over pensioenopbouw via de werkgever zijn vastgelegd in de Pensioenwet.

Pijler 3: Individueel aanvullend pensioen

Als laatste kunt u uw pensioen zelf aanvullen. Onder de derde pijler vallen alle mogelijke individuele pensioenregelingen, zoals sparen, een lijfrenteverzekering of beleggen.

Individueel het pensioen aanvullen kan nodig zijn om een pensioengat, of pensioentekort, op te vullen. Vaak is aanvullend pensioen al nodig om dezelfde levensstandaard te kunnen behouden als voor de pensioenleeftijd. Lees in dit artikel, waarom het verstandig kan zijn om zelf pensioen op te bouwen.

Wanneer mag u met pensioen?

De AOW-leeftijd is afhankelijk van de levensverwachting. Doordat de levensverwachting in Nederland stijgt, stijgt ook de AOW-leeftijd. Dat gebeurt nu stapsgewijs van 65 jaar naar 67 jaar. Vanaf 2017 laat de overheid elk jaar weten, wat de AOW-leeftijd over 5 jaar zal zijn.

Vanaf vijf jaar voor uw pensioen kunt u uw pensioenleeftijd dus zeker weten. Ligt uw pensioen nog verder weg, dan kunt u alleen een schatting maken.

U kunt natuurlijk ook eerder met pensioen gaan dan de AOW-leeftijd. U ontvangt dan nog geen AOW uitkering. Daardoor is het noodzakelijk om zelf pensioen te creëren wanneer u eerder wilt stoppen met werken.

Nadenken over pensioen

Nu u begrijpt hoe het pensioen in elkaar steekt, is het belangrijk dat u over uw eigen pensioen nadenkt.

Ga bijvoorbeeld eens na hoeveel pensioen u opbouwt bij uw werkgever. Heeft u daar, in combinatie met het AOW, straks genoeg aan? Of moet u het pensioen aanvullen om uw levensstijl te kunnen behouden? Heeft u juist een nog hoger inkomen nodig, omdat u verre reizen wilt gaan maken na uw pensioen?

Beleggen voor het pensioen

Het beantwoorden van deze vragen kan u helpen om een plan op te stellen omtrent uw pensioen. Wanneer u uw pensioen nog moet aanvullen om aan uw wensen te voldoen, dan kan beleggen voor uw pensioen een goede optie zijn.

Bij Care IS kunnen we u daar bij helpen. Wij stellen samen met u een plan op, waarmee wij aan de slag gaan. Zo kunt u door middel van beleggen uw gewenste aanvullende pensioen bereiken.