Skip to main content
Open een rekening

Wanneer u met pensioen gaat, valt uw inkomen uit werk weg. Daarom is het verstandig om alvast na te denken hoe u deze inkomensterugval gaat opvullen. Een belangrijke vraag om uzelf te stellen is: Hoeveel pensioen heb ik nodig?

In deze blog laten we u verschillende inkomstenbronnen voor pensioen zien. Ook laten we zien hoe u kunt berekenen hoeveel pensioen u nodig heeft. Bij elke stap geven we een rekenvoorbeeld.

Verschillende inkomstenbronnen

Uw pensioeninkomen kan uit verschillende delen bestaan.

1ste pijler: AOW

U ontvangt, als u in Nederland woon- of werkzaam bent geweest, een AOW-uitkering. In null is de AOW-uitkering voor alleenwonenden null per maand. Voor samenwonenden is de uitkering null per maand. Denk eraan dat dit bedrag lager is als u een tijd in het buitenland heeft gewerkt of een tijd werkloos bent geweest.

2de pijler: Werknemerspensioen

Dit is het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Hoeveel pensioen u hierbij opbouwt is afhankelijk van uw pensioenregeling en het aantal dienstjaren. Bent u zzp’er dan ontvangt u waarschijnlijk geen werknemerspensioen. U moet dan zelf voor dit pensioen zorgen.

3de pijler: Aanvullend pensioen

Dit is het deel van het pensioen dat u zelf opbouwt. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit geld op de spaarrekening, bancaire lijfrentes of lijfrenteverzekeringen, rendement uit beleggingen of vastgoedinkomsten. Door aanvullend pensioen op te bouwen, heeft u zelf de hoogte van uw uiteindelijke pensioen in de hand.

Hoeveel aanvullend pensioen heeft u nodig?

U weet nu uit welke onderdelen uw pensioen kan bestaan. Nu kunt u gaan vaststellen hoeveel pensioen u nodig heeft. Dit kunnen we bepalen aan de hand van 3 vragen:

 • Hoeveel pensioen heeft u reeds opgebouwd?
 • Hoeveel geld denkt u in totaal nodig te hebben na uw pensioen?
 • Hoeveel geld moet u nog opbouwen voor uw pensioen?

Hoeveel pensioen heeft u reeds opgebouwd?

Zoek eerst uit hoeveel pensioen u al heeft opgebouwd. Dit kan misschien confronterend zijn als u erachter komt dat u nog (te) weinig pensioen heeft opgebouwd. Toch is het erg belangrijk. U kunt geen plan maken als u niet weet hoeveel u al heeft.

Om te berekenen hoeveel pensioeninkomen u heeft als u er nu niets meer mee zou doen, zet u de volgende inkomsten op een rijtje:

 • AOW-uitkering per maand
 • Werknemerspensioen-uitkering per maand
 • Gespaarde vermogen voor pensioen
 • (gedeeld door, laten we zeggen, 25 jaar en gedeeld door 12 maanden)
 • Lijfrente-uitkering per maand
 • Maandelijkse inkomsten uit beleggingen
 • Maandelijkse inkomsten uit vastgoed

Tel deze inkomsten bij elkaar op. Dit is uw besteedbaar inkomen na uw pensioen als u nu niets meer zou doen.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u makkelijk zien hoeveel AOW u waarschijnlijk krijgt. Hier vindt u ook hoe hoog uw tot nu toe opgebouwde werknemerspensioen is.

Voorbeeld

Meneer A wil weten hoe zijn pensioen ervoor staat en wat hij nog moet doen om voldoende pensioeninkomen te vergaren. Hij zet op een rijtje hoeveel pensioen hij al heeft opgebouwd.

Opgebouwde pensioeninkomsten per maand  
AOW €1.292,50
Werknemerspensioen €900,-
Spaargeld €100,-
Lijfrentes €0,-
Inkomsten uit beleggen €0,-
Inkomsten uit vastgoed €0,-
Totaal pensioeninkomen per maand €2.292,50

Meneer A heeft dus al €2.292,50 pensioeninkomen per maand opgebouwd.

Hoeveel pensioen heeft u nodig?

Hoeveel pensioen u nodig heeft, is voor iedereen verschillend. Een veelgebruikte maatstaf is dat u na uw pensioen nog 70% van uw huidige inkomen nodig heeft. Dat betekent dat u bij een netto inkomen van €4.000 per maand, na uw pensioen €2.800 netto per maand nodig heeft. Dit is echter lang niet voor iedereen passend.

U kunt de 70% wel als richtlijn aanhouden. Het is echter ook verstandig om uw uitgaven eens op een rijtje te zetten. Neem bijvoorbeeld uw gemiddelde uitgaven van de afgelopen paar maanden. Kijk dan wat hier na uw pensioen eventueel aan verandert.

De volgende veranderingen kunnen van invloed zijn op uw maandelijkse uitgaven na uw pensioen:

 • Uw hypotheek is afgelost
 • Uw kinderen zijn de deur uit
 • U heeft minder vervoerskosten, omdat u niet meer naar uw werk hoeft
 • Uw energiekosten gaan omhoog, doordat u vaker thuis bent
 • U besteed meer tijd en geld aan uw hobby’s of aan het maken van reizen
 • Uw partner werkt nog of stopt ook met werken

Voorbeeld

Meneer A heeft op dit moment een bruto inkomen van €3.500 per maand. Als we de 70%-regel aanhouden, betekent dit dat hij €2.450 per maand nodig heeft na zijn pensioen.

Meneer A verwacht echter dat hij wat meer geld nodig heeft na zijn pensioen. Hij is namelijk van plan om elk jaar 3 maanden te gaan overwinteren in een warm land. Hij gaat ervan uit dat hij daarvoor €3.000 per jaar extra nodig heeft. Dat is dus €3.000 / 12 maanden = €250 per maand extra.

Daarom gaan we ervan uit dat meneer A €2.700 per maand nodig heeft na zijn pensioen.

Hulp nodig?

Raakt u hier een beetje de kluts kwijt met het berekenen van uw pensioen? Neem contact op met Care IS als u van ons een persoonlijke berekening wilt ontvangen. Om contact op te nemen gaat u naar www.care-is.nl/contact

Hoeveel geld moet u nog opbouwen voor uw pensioen?

We hebben nu berekend hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en hoeveel pensioen u denkt nodig te hebben per maand. Het verschil hiertussen moet u zelf nog aanvullen.

Om het totale bedrag te berekenen dat u nog moet aanvullen, berekent u eerst het bedrag per jaar (dus vermenigvuldigen met 12).

Vervolgens vermenigvuldigt u dit met het aantal jaren dat u nog verwacht te leven na uw pensioen. Dat kunt u natuurlijk niet voorspellen. Voor het gemak kunt u 20 of 25 jaar aanhouden.

Voorbeeld

Uit onze berekening blijkt dat meneer A in totaal €687.750 nodig heeft voor zijn pensioen. (€2.292,50 * 12 (maanden) * 25 (jaar) = €687.750).

Zijn totale verwachte uitgaven bedragen €810.000.

(€2.700 * 12 (maanden) * 25 (jaar) = €735.000).

Het verschil hiertussen is €122.250. Dit bedrag zal meneer A zelf nog moeten aanvullen.

Pensioeninkomen aanvullen

Veel mensen denken dat zij genoeg pensioen opbouwen. Maar, wanneer ze dit echt gaan uitzoeken en berekenen, blijkt er toch vaak een pensioentekort te zijn. Dan moet het pensioen worden aangevuld.

Om pensioen aan te vullen kunt u ervoor kiezen om te gaan sparen. U moet dan periodiek een bedrag opzij zetten.

Een andere optie is om te gaan beleggen. Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee. Daar staat echter tegenover dat met beleggen rendement kan worden behaald.

Zeker voor de lange termijn, kan beleggen u aardig wat opbrengen. Daardoor hoeft u maandelijks aanzienlijk minder geld apart te leggen om tot hetzelfde bedrag te komen.

Let op, de waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Beleggen bij Care IS

Beleggen bij Care IS geeft u rust en vertrouwen. Met onze beleggingsstrategie helpen we u aan betere beleggingsresultaten, zonder dat u er zelf omkijken naar heeft. Wilt u weten hoe Care IS u kan helpen bij het opbouwen van pensioen? Vraag dan onze informatiebrochure aan of neem vrijblijvend contact met ons op.