Skip to main content
Open een rekening

Het is in principe altijd verstandig om wat geld achter te de hand te hebben. Op deze manier heeft u altijd een buffer voor een onvoorziene uitgave of een financiële tegenvaller. Ook kunt u geld apart zetten voor een grote uitgave in de toekomst, bijvoorbeeld een nieuwe auto. Daarnaast kan het handig zijn om geld apart te zetten voor uw pensioen. Deze financiële buffer kan op verschillende manieren vergaard worden, door bijvoorbeeld te sparen of door te beleggen.

Voordat u beslist welke optie voor u de juiste is, is het belangrijk om van zowel sparen als beleggen een aantal kenmerken op een rij te zetten. Wat voor u de beste keuze is, hangt namelijk volledig af van uw persoonlijke situatie. Hieronder bespreken wij de belangrijkste kenmerken van sparen die u kunt gebruiken in uw besluit om te gaan sparen of beleggen.

Wat is sparen?

Sparen is een manier van omgaan met bezittingen waarbij er iets apart wordt gehouden in plaats van het uit- of weg te geven. Geld opzij zetten kan bijvoorbeeld op een spaarrekening bij een bank, of door geld “in een oude sok” te stoppen.

Nederlanders zijn echte spaarders. Wij sparen veel meer dan andere Europeanen. Waarschijnlijk komt dat omdat wij dat zo van onze voorouders hebben geleerd. Voldoende sparen was belangrijk, en dat idee werd steeds aan de volgende generatie doorgegeven. 

Bij een bank valt uw geld onder het depositogarantiestelsel. Hiermee wordt eenmalig maximaal 100.000 euro gegarandeerd per rekeninghouder per bank. Bij een faillissement is een groot deel van uw spaargeld dus afgedekt en veilig. 

Er zijn verschillende spaarvormen. Zo kunt u bijvoorbeeld een (internet)spaarrekening openen of banksparen. Voor uw kinderen kunt u een kinderspaarrekening openen en wanneer u bijvoorbeeld ZZP-er bent is een zakelijke spaarrekening een optie. Een andere optie is een deposito, hiermee zet u uw geld voor een bepaalde tijd vast bij de bank. U kunt in de tussentijd niets van uw rekening halen, maar meestal krijgt u meer rente dan bij een normale of kinderspaarrekening.

Wat zijn de voordelen van sparen?

Sparen heeft een aantal voordelen. Hieronder bespreken we de belangrijkste voordelen van sparen.

Sparen is veilig

Allereerst is sparen veilig. U loopt met sparen nauwelijks risico om uw geld te verliezen. Daarnaast geeft de overheid garantie af tot 100.000 euro. Mocht de bank waar u spaart failliet gaan, dan bent u in ieder geval verzekerd van 100.00 euro. 

Sparen biedt zekerheid

Daarnaast geeft sparen zekerheid. De waarde van uw spaargeld fluctueert niet, terwijl dat bij beleggen wel gebeurt. U weet bij sparen dus precies waar u aan toe bent. Met een depositospaarrekening wordt de rente die na de looptijd wordt uitgekeerd van tevoren afgesproken. 

U heeft toegang tot uw spaargeld

Ook heeft u te allen tijde toegang tot uw spaargeld (tenzij u uw geld via een deposito spaart). Op de meeste spaarrekeningen is uw geld vrij opneembaar, waardoor u het zo kunt overboeken naar uw betaalrekening.

Wat zijn de nadelen van sparen?

Sparen heeft een hoop voordelen. Toch zijn er ook een aantal nadelen aan verbonden. Hieronder bespreken we de belangrijkste nadelen van sparen.

Het levert weinig op

Allereerst levert sparen weinig op. De huidige spaarrentes zijn iets hoger dan een paar jaar terug, maar nog steeds vrij laag. Op dit moment liggen de spaarrentes rond de 1%. Ook met een deposito of sparen in het buitenland ligt de rente niet veel hoger. U bent met sparen dus wel verzekerd dat uw geld niet minder wordt, maar het is ook zo goed als zeker dat uw geld niet veel meer zal worden.

De spaarrente blijft voorlopig ook laag. Dat wordt veroorzaakt door de Europese Centrale Bank (ECB). Zij bepalen voor een groot deel de hoogte van de spaarrente. De ECB heeft beloofd haar beleidsrente voorlopig laag te houden. Dit dwingt de Nederlandse banken om de spaarrente laag te houden. Zolang de ECB de beleidsrente laag houdt, zal ook de spaarrente bij de Nederlandse banken niet stijgen. 

U teert in door inflatie

Daarnaast wordt uw spaargeld steeds minder waard. Het is inderdaad zo dat u uw geld met sparen niet zomaar kunt verliezen, maar het is wel zo dat uw geld door inflatie steeds minder waard wordt. Daardoor kunt u op de lange termijn steeds minder kopen van uw spaargeld. 

U betaalt vermogensbelasting

Wanneer u een bepaald bedrag aan spaargeld bezit, betaalt u vermogensbelasting. In null heeft u vrijstelling tot null en over alles wat u bovenop dat bedrag bezit, betaalt u vermogensbelasting. Op deze manier teert u langzaam in op uw vermogen. Een manier om dit te compenseren, is door uw vermogen te beleggen. Over uw belegd vermogen betaalt u ook vermogensbelasting, maar door het mogelijke rendement kunt u dit wel deels compenseren.

Wat zijn alternatieven?

De spaarrentes zijn gedaald tot een historisch dieptepunt en het rendement op uw spaargeld is laag. Daardoor gaan veel mensen op zoek naar andere manieren om enig rendement over hun vermogen te krijgen. Steeds meer huishoudens kiezen ervoor om te beleggen. 

Om zelf te beleggen of te beleggen met een adviseur heeft u tijd, kennis en ervaring nodig. Hoe gaat u beleggen? Welke aandelen koopt u? Wanneer is een goed moment om te kopen en verkopen? Dat zijn allemaal vragen waar u als beginnende belegger niet direct het antwoord op heeft. Een manier om dit te omzeilen is om uw geld te laten beleggen door een bank of vermogensbeheerder. 

Beleggen is nooit zonder risico. Dit geldt voor alle soorten en vormen van beleggingen. De mate van risico is afhankelijk van de aard en kenmerken van uw beleggingen en het gekozen beleggingsprofiel. In het algemeen geldt dat een belegging met een hoger verwacht rendement, hogere risico’s met zich meebrengt. 

Sparen of beleggen?

U kunt uw vermogen dus op de spaarrekening zetten, of u kunt uw vermogen (laten) beleggen. Om te bepalen of beleggen een geschikte optie voor u is, moet u zichzelf een aantal vragen stellen. Allereerst moet u natuurlijk over voldoende middelen beschikken. Zorg altijd voor een financiële buffer op uw spaarrekening voor onvoorziene uitgaven. 

Ga ook niet beleggen met geld waarvan u verwacht het binnen één tot drie jaar nodig te hebben. Bij voorkeur kunt u uw geld minimaal tien jaar missen. Daarnaast is het belangrijk dat u uw emoties uitschakelt en de risico’s accepteert. Zo voorkomt u dat u op het verkeerde moment de verkeerde beslissingen neemt. 

Weeg dus de voor- en nadelen van zowel sparen als beleggen tegen elkaar af voordat u een besluit neemt. 

Belangrijk om te weten!

Dit artikel is geschreven door Care IS vermogensbeeheer en is een marketingcommunicatie-uitgave. De in deze publicatie aangeboden informatie is geschreven in algemene zin en mag nadrukkelijk niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies, aanbieding of uitnodiging tot het aankopen of verkopen van financiële instruementen of het afnemen van een beleggingsdienst. 

Er is geen rekening gehouden met uw specifieke omstandigheden. Beslissingen op basis van de informatie in dit artikel zijn voor uw eigen rekening: voor de juistheid en volledigheid van de informatie in dit artikel kunnen wij niet instaan. 

Elke belegging in financiële instrumenten brengt risico's met zich mee. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.