Vanguard Global Bond Index Fund (Euro hedged)

Het Vanguard Global Bond Index Fund belegt in de Bloomberg Barclays Global Aggregate Index. In deze index zijn meer dan 10.000 verschillende obligaties opgenomen van over de hele wereld. Het valutarisico is volledig afgedekt.

Samenstelling van het fonds

Alle geselecteerde obligaties hebben een investment grade kredietwaardigheid van BBB of hoger. Dat wil zeggen dat in relatief veilige obligaties wordt belegd. Circa driekwart van de obligaties bestaat uit leningen van overheden of overheidsgerelateerde instellingen zoals de Europese Investeringsbank en de Nederlandse Waterschapsbank, maar ook provincies en gemeentes. Het overige deel wordt belegd in bedrijfsobligaties, hypotheekobligaties of met onderpand gedekte obligaties.

Waarom beleggen in wereldwijde obligaties?

Door de obligatieportefeuille wereldwijd te spreiden, verbetert de verhouding tussen rendement en risico van de portefeuille als geheel. Wereldwijd ontwikkelen obligatiekoersen zich anders, doordat ze afhankelijk zijn van verschillende internationale renteniveaus en andere bewegingen. Een stijging van het renteniveau in de ene regio kan worden gecompenseerd met een dalend renteniveau elders in de wereld. Ook wordt door wereldwijd te beleggen het kredietrisico internationaal over meer verschillende landen gespreid, waardoor het concentratierisico afneemt.

Waarom beleggen in dit fonds?

Het Vanguard Global Bond Index heeft allereerst een brede spreiding. Omdat in ruim 10.000 verschillende obligaties wordt belegd, wordt optimaal geprofiteerd van diversificatievoordelen. Daarnaast zijn de doorlopende kosten van dit fonds relatief laag met 0,15% per jaar. Tot slot worden de risico's door dit fonds goed beheerst. Zo is de tracking difference (rendementsafwijking) met de benchmark erg laag.

Deze publicatie is opgesteld door Care IS en is een marketingcommunicatie-uitgave. De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en houdt geen rekening met uw individuele specifieke omstandigheden. De inhoud van deze publicatie mag daarom nadrukkelijk niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies, aanbieding of uitnodiging tot het aankopen of verkopen van financiële instrumenten of het afnemen van een beleggingsdienst. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. Aan deze publicatie kunt u geen rechten ontlenen.

Vanguard Global Bond Index Fund (Euro hedged)Vanguard Global Bond Index Fund (Euro hedged)

Deel via social media: