Rapportage derde kwartaal 2013

Rapportage derde kwartaal 2013

De in mei ontstane onrust over het afbouwen (tapering) van het opkoopprogramma van staatsobligaties door de Amerikaanse Centrale Bank (Fed), zorgde voor een stijging van de rente op staatsobligaties van de kernlanden binnen de Europese Unie. Tegen de verwachting in maakte de Fed op 18 september bekend het stimuleringsbeleid onverminderd voort te zetten. Deze aankondiging gaf de aandelenbeurzen wereldwijd een positieve impuls en leidde tot een daling van de rente.

Verenigde Staten tegen Syrië

In augustus deden beleggers hun aandelen van de hand door de toenemende dreiging van een militaire interventie van de Verenigde Staten in Syrië en de tegenstand hiervoor vanuit China en Rusland. Uiteindelijk kwamen Rusland en de Verenigde Staten tot een overeenkomst. Met deze overeenkomst lijkt militair ingrijpen van tafel. Als gevolg hiervan stegen de beurzen wereldwijd.

Rendement portefeuilles

De portefeuilles van Care IS hebben vooral geprofiteerd van de overweging naar small-cap aandelen. Aandelen van kleine bedrijven presteerden relatief beter door de aantrekkende economie. De onderweging van staatsobligaties, obligaties uit opkomende landen en vastgoed leidde eveneens tot een kleine outperformance ten opzichte van de benchmark.

 

De overweging van aandelen uit opkomende landen leidde tot een negatief verschil in vergelijking met de benchmark. Per saldo hebben de portefeuilles van Care IS beter gepresteerd dan de benchmark. In onderstaande tabel zijn de verschillende rendementen van de Care IS profielportefeuilles opgenomen. Een volledig overzicht van de rendementen is te vinden in de kwartaalrapportage.

 

 3-maands20132009 – 2013
  Profiel B (zeer defensief)1,27%2,34%31,02%
  Profiel C (defensief)1,83%4,13%54,21%
  Profiel D (neutraal)2,56%6,39%64,96%
  Profiel E (offensief)2,89%8,01%75,69%
  Profiel F (zeer offensief)3,73%10,51%94,02%

 

Indien u vragen heeft over uw persoonlijke beleggingsportefeuille, de kwartaalrapportage of marktomstandigheden zijn we uiteraard graag bereid om u aanvullende informatie te verschaffen of zaken nader toe te lichten. U kunt hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon via 0299-720961.

 

Zoals u weet is Care IS kostenbewust en begaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om deze reden sturen wij het kwartaalbericht per email. Mocht u desondanks de rapportage toch op papier willen ontvangen dan verzoeken wij u dat kenbaar te maken.


Deel via social media: