Skip to main content
Open een rekening

In deze vooruitblik bespreken we onze marktverwachtingen voor het aankomende kwartaal.

In het kwartaalbericht schreven we over de gunstige economische omstandigheden die de sterke koersstijgingen mogelijk maakten. Ook de huidige economische omstandigheden geven ons vertrouwen in het beursjaar 2020. 

Politieke risico’s afgenomen

Veel politieke risico’s zijn verbeterd ten opzichte van het jaar 2019. Voorbeelden hiervan zijn het handelsconflict tussen de VS en China, de rellen in Hong Kong en Brexit. Wij verwachten niet dat de spanningen in Iran grote gevolgen zullen hebben voor de financiële markten. Vergelijkbaar met de raketaanval in 2018 van de VS op Syrië, denken wij dat geen van de betrokken partijen uit is op een escalerend wapenconflict.

Ook grote politieke onrust als gevolg van de impeachment procedure van president Trump ligt niet in de lijn van onze verwachtingen. De kans dat president Trump daadwerkelijk wordt afgezet is klein. Hiervoor is namelijk een meerderheid van 2/3e nodig in de senaat, die voor meer dan 50% bestaat uit zijn eigen republikeinse partijgenoten.

Economie blijft naar verwachting groeien

Wij verwachten dat de wereldwijde economische groei positief blijft. Dit is in grote lijnen afhankelijk van de groei van de beroepsbevolking en de arbeidsproductiviteit.

De huidige werkloosheid is historisch laag. Desondanks worden er – met name in de VS – nog steeds banen gecreëerd en mensen aangenomen. Dit wil zeggen dat de beroepsbevolking nog steeds groeit, maar dat het op den duur steeds krapper wordt op de arbeidsmarkt.  Een krappere arbeidsmarkt leidt in de regel tot hogere lonen,  hogere bestedingen en een hogere arbeidsproductiviteit. Van een oververhitte economie lijkt voorlopig geen sprake; de inflatie van de belangrijkste ontwikkelde economieën ligt namelijk nog ruim onder de gestelde inflatiedoelstellingen.

Centrale banken bieden steun

De belangrijkste wereldwijde centrale banken hanteren een ruim monetair beleid, waardoor het renteniveau laag is. In 2019 verlaagden zowel de ECB als de Amerikaanse Fed de beleidsrente. Als we de uitlatingen van de centrale bankiers mogen geloven, dan zal de rente ook in 2020 laag blijven.

Het is nog maar de vraag is of deze aanpak van de centrale banken leidt tot het gewenste hogere inflatieniveau. Duidelijk is wel dat een laag rente- en inflatieniveau gunstig is voor de winstgevendheid van bedrijven.

Prima winstverwachtingen

Mede dankzij de hierboven beschreven factoren verwachten analisten dat Amerikaanse en Europese bedrijfswinsten met ca. 8,5% zullen stijgen. Door stijgende bedrijfswinsten worden bedrijven meer waard. Een logisch gevolg is dat ook de aandelenkoersen van deze bedrijven stijgen. Ondanks de gemaakte inhaalslag van aandelenkoersen in 2019, verwachten wij dat er ook in 2020 nog genoeg ruimte is voor verdere koerswinsten.