Skip to main content
Open een rekening

In het eerste kwartaal van 2019 behaalden alle beleggingsportefeuilles een positief resultaat. Een aantal belangrijke ontwikkelingen zorgde voor een sterke verbetering van het marktsentiment. Het positieve rendement in het eerste kwartaal was meer dan voldoende om het negatieve resultaat van 2018 te compenseren.

Invloed Amerikaanse centrale bank

Begin 2019 maakte de Amerikaanse centrale bank een opvallende draai door aan te geven de rente niet verder te verhogen in 2019. Ook zal het afromen van de schuldenbalans worden gestaakt. De Amerikaanse centrale bank vindt het kennelijk niet langer passend om het renteniveau verder te verhogen. Omdat dit gunstig is voor zowel aandelen- als obligatierendementen, reageerden de financiële markten positief op deze ontwikkeling. 

Handelsconflict tussen China en de VS

Gedurende de eerste maanden van 2019 zijn de Verenigde Staten en China dichter tot elkaar gekomen wat betreft de handelsafspraken. De dreigende toon uit 2018 heeft in 2019 plaatsgemaakt voor een constructievere opstelling. Handelsbeperkingen hebben nadelige consequenties voor de wereldwijde economische groei. Een mogelijk naderend handelsakkoord stemt beleggers daarom positiever over de wereldwijde economische omstandigheden. Het wachten is nog steeds op een definitieve overeenkomst tussen China en de VS.

Europese rente gedaald

Handelsconflicten, Brexit en afnemende groei in China hebben de vraag naar veilige Duitse en Nederlandse staatsobligaties doen toenemen. Daarnaast kwam de ECB met een nieuwe ronde monetaire steunmaatregelen. Hierdoor is de rente in Europa gedaald. Het meest opvallend was de daling van de Duitse 10-jaars rente tot onder de 0%. De dalende Europese rente heeft een opwaarts koerseffect gehad op de obligatiebeleggingen in uw beleggingsportefeuille. 

Bedrijfsresultaten boven verwachting

Het optimistische sentiment op de beurs werd eveneens versterkt door positieve bedrijfspublicaties over het vierde kwartaal 2018. Van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven wist maar liefst 70% de verwachtingen van de analisten te verslaan. Stijgende bedrijfswinsten zijn een goede onderbouwing voor oplopende aandelenkoersen.

Resultaat beleggingscategorieen

Het eerste kwartaal van 2019 was positief voor alle beleggingscategorieën. Door het goede rendement over het afgelopen kwartaal is het negatieve resultaat over 2018 ruimschoots gecompenseerd. Wereldwijde aandelen behaalden dit kwartaal een rendement van +13,6%; in 2018 was het behaalde rendement -6,1%. Ook kredietwaardige obligaties maakten met +3,0% het verlies over 2018 van -0,5% meer dan goed. Dezelfde trend zien we bij grondstoffen met een rendement van +8,2% in 2019 ten opzichte van -4,3% over het jaar 2018.

Portefeuillewijziging

Tegen het einde van het eerste kwartaal heeft Care IS een aantal wijzigingen doorgevoerd binnen de beleggingsportefeuilles. Omdat per kwartaaleinde nog niet alle transacties zijn afgewikkeld, toont de kwartaalrapportage een tijdelijke verhoogde liquiditeiten positie. Meer gedetailleerde informatie over de portefeuillewijziging kunt vinden op onze website.

In uw persoonlijke kwartaalrapportage kunt u het rendement van uw beleggingsportefeuille terugvinden. Klik op de groene knop bovenin de e-mail die u van ons heeft ontvangen om uw persoonlijke rapportage te downloaden.