Rapportage eerste kwartaal 2020

Rapportage eerste kwartaal 2020

In eerdere kwartaalberichten bespraken we vaak economische groeiontwikkelingen, winstverwachtingen en politieke risico’s. Het afgelopen kwartaal draaide alles om één onderwerp: het coronavirus. Deze epidemie heeft geleid tot een enorme schok op de financiële markten.

Verspreiding buiten China

Eind februari nam de beweeglijkheid op de financiële markten toe. Aanleiding hiervoor was een toename van het aantal coronabesmettingen buiten China. Stijgende besmettingsaantallen in Italië, Iran en Zuid-Korea zorgden ervoor dat aandelenbeurzen op maandag 24 februari openden met stevige verliezen. Diezelfde week gingen wereldwijde aandelen in een paar dagen met meer dan 7% onderuit. 

Rusland gooit olie op het vuur

In de week die daarop volgde, leken financiële markten te kalmeren. Deze adempauze werd echter ruw verstoord door een olieconflict tussen Rusland en Saudi-Arabië. Rusland weigerde om mee te doen aan een verlaging van de olieproductie. Daarmee zat Rusland de andere olieproducerende landen flink dwars. Hierop besloot Saudi-Arabië de oliekraan wijd open te draaien. Als gevolg daalde de olieprijs met ca. 25%, waardoor de druk op de Russische olieproductie toenam. Saudi-Arabië probeert Rusland op deze manier terug in het gareel te krijgen, met alle gevolgen van dien.

De onrust was groot

De combinatie van het coronavirus en een kelderende olieprijs leidde tot donkerrode cijfers op de aandelenbeurzen. De paniek nam toe door verregaande overheidsmaatregelen, bedoeld om het virus te bestrijden. Zo legde Donald Trump bijvoorbeeld de passagiersvluchten tussen Europa en de VS voor 30 dagen aan banden. Zelfs positief nieuws werd in die dagen door beleggers aangegrepen om aandelen te verkopen. 

Overheden halen alles uit de kast

Richting het einde van de maand maart leek de paniek af te nemen. Overheden wereldwijd haalden alles uit de kast om de wereldeconomie van de broodnodige steun te voorzien. Belangrijk hierin was het ongekend hoge stimuleringspakket van de Verenigde Staten ter grootte van $2.000 miljard. Hierdoor veerden de beurzen op van hun dieptepunt en liepen de verliezen in de portefeuilles enigszins terug. Sindsdien zijn de koersen weer wat opgelopen. In de toelichting op ons beleggingsbeleid gaan wij hier uitgebreid op in.

Resultaten beleggingsportefeuilles

De coronacrisis heeft een negatieve impact gehad op de beleggingsportefeuilles. Aandelen werden hierbij het zwaarst getroffen met een negatief rendement van -21%. Staatsobligaties zorgden enigszins voor demping in de portefeuilles met een rendement van 0,4%. Bedrijfsobligaties noteerden een rendement van -6%. Obligaties uit opkomende landen en grondstoffen behaalden rendementen van respectievelijk -8,7% en -18%.

Bodem bereikt?

Tijdens het eerste kwartaal zagen we duidelijk een dieptepunt op de beurzen, waarop een licht herstel volgde. Of dit dieptepunt de bodem is van de coronacrisis weten we helaas niet. In onze vooruitblik lichten we toe hoe wij de toekomst tegemoet zien.


Deel via social media: