Skip to main content
Open een rekening

In dit kwartaalbericht lichten we de ontwikkelingen op de financiële markten toe en bespreken we het resultaat van obligaties en aandelen.

Obligaties

De ontwikkeling van de rente is de belangrijkste drijfveer voor de koers van obligaties. De rente in de kernlanden van Europa zoals Duitsland en Nederland is licht opgelopen, terwijl de rente in de Zuid Europese landen iets is gedaald. Per saldo is de rente in de Eurozone licht gedaald. Hierdoor zijn de koersen van bedrijfsobligaties in het tweede kwartaal met een half procent gestegen. De risicovollere high yield obligaties en obligaties uit opkomende landen behaalden een rendement van gemiddeld anderhalf procent.

Aandelen

Na vier goede kwartalen maakten aandelen in het tweede kwartaal van 2017 een pas op de plaats. De stijging van de euro ten opzichte van de US dollar had een negatief effect op de waarde van buitenlandse aandelen in de beleggingsportefeuilles.

Wereldwijde spreiding

Vanwege spreidingsvoordelen beleggen wij in aandelen over de hele wereld. Een groot deel hiervan is belegd in de Verenigde Staten waar ook de meeste grote internationale bedrijven zijn gevestigd. Deze aandelen noteren in een andere valuta dan de euro. In de afgelopen jaren hebben Amerikaanse aandelen geprofiteerd van een zwakke euro ten opzichte de US dollar. In 2017 is de eurokoers gestegen ten opzichte van de US dollar. Dit heeft een nadelig effect gehad op de koersen van de aandelen in de beleggingsportefeuilles.

Op lange termijn is de impact van valutabewegingen op aandelenkoersen beperkt. Er ontstaat namelijk een compenserend effect. Een daling van de valuta leidt immers tot een verbetering van de internationale concurrentiepositie van bedrijven en heeft een positief effect op de koers van aandelen.

Persoonlijke kwartaalrapportage

In uw persoonlijke kwartaalrapportage kunt u het rendement van uw beleggingsportefeuille terugvinden. Indien u vragen heeft over uw persoonlijke beleggingsportefeuille, de kwartaalrapportage of marktomstandigheden, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon via 0299-720961.