Rapportage 2e kwartaal 2023

Rapportage 2e kwartaal 2023

Na een goed eerste kwartaal behaalden de modelportefeuilles ook in het tweede kwartaal een positief rendement. In dit kwartaalbericht gaan wij in op de ontwikkelingen die relevant waren voor uw vermogensgroei.

Bankensituatie gestabiliseerd

Begin dit jaar raakten een aantal banken in de financiële problemen doordat zij een aantal zaken niet op orde hadden. Dit zorgde voor onrust onder beleggers omdat zij vreesden dat deze situatie verder zou escaleren. Gedurende het afgelopen kwartaal verdwenen deze zorgen steeds meer naar de achtergrond. Gevreesde bankruns bleven uit en de hoeveelheid noodleningen die commerciële banken aanhielden bij de centrale bank daalden sterk.

Centrale bank VS maakt pas op de plaats

Centrale banken hebben een grote invloed op de economie en de financiële markten. In juni besloot de Amerikaanse centrale bank om de beleidsrente voor het eerst in langere tijd niet te verhogen. Met de ingelaste rentepauze nam zij bewust even de tijd om de impact van eerdere renteverhogingen op de economie te kunnen meten. De Amerikaanse centrale bank maakte duidelijk dat zij de beleidsrente later dit jaar waarschijnlijk wel weer zal verhogen. Meer hierover kunt u lezen in onze vooruitblik. 

Inflatie verder gedaald

Inflatie was in het tweede kwartaal nog steeds het belangrijkste thema voor de financiële markten. Ook voor centrale banken stond het verlagen van inflatie bovenaan de prioriteitenlijst. In het tweede kwartaal daalde de inflatie verder, mede als gevolg van dalende voedsel- en energieprijzen. 

Een gunstige ontwikkeling is dat in de VS de inflatie in de dienstensector (reisbranche, horeca, entertainment etc.) verder afkoelde. Deze inflatie liep in 2021 en 2022 nog gestaag op. Ook in Europa is inmiddels sprake van een dalende inflatietrend.

Portefeuilleontwikkelingen

In het tweede kwartaal behaalden aandelen een rendement van +5,7%. Het rendement van obligaties was in deze periode +0,1%. In onze vooruitblik leest u onze verwachtingen voor de komende periode. In uw persoonlijke kwartaalrapportage vindt u het rendement van uw beleggingsportefeuille. Klik hiervoor op de groene knop bovenaan de e-mail die u van ons heeft ontvangen.


Deel via social media: