Rapportage derde kwartaal 2017

Rapportage derde kwartaal 2017

Na een wisselvallig eerste halfjaar waarin de koersen licht zijn gestegen, hebben de beleggingsportefeuilles de weg omhoog gevonden in het derde kwartaal. In alle risicoprofielen werd een positief rendement behaald.

Obligaties droegen positief bij

In het derde kwartaal hebben obligaties opnieuw positief bijgedragen aan het rendement. Voornaamste reden was de daling van de risico-opslag. De gunstige economische ontwikkelingen in de Eurozone zorgen voor een laag kredietrisico (risico op failissementen). Hierdoor nam de vraag naar bedrijfsobligaties en high yield obligaties toe en zijn de koersen gestegen.

Aan de andere kant zorgt de dalende risico-opslag voor lage verwachte rendementen voor de toekomst. Wij vinden dat het huidige verwachte rendement van bedrijfsobligaties en high yield obligaties op dit moment onvoldoende opweegt tegen het risico. Dit is de reden geweest om in september een aantal wijzigingen door te voeren in de modelportefeuilles. De belegging in high yield obligaties is volledig afgebouwd en bedrijfsobligaties zijn gedeeltelijk afgebouwd ten gunste van staatsobligaties. Op 25 september j.l. hebben wij u hierover geïnformeerd.

Aandelen beleefden een rustig kwartaal

De beleggingen in aandelen kenden een relatief rustig kwartaal. In juli en augustus kwamen aandelenkoersen enigszins onder druk vanwege de spanningen rond Noord-Korea en de Verenigde Staten. In september trokken beleggers zich steeds minder aan van deze situatie en zijn de koersen weer opgelopen.

De Europese Centrale Bank heeft nog altijd niks laten doorschemeren omtrent het afbouwen van haar stimuleringsbeleid. Ook de Amerikaanse centrale bank (Fed) was terughoudend. Zo besloot zij de rente nog niet te verhogen in september. Wel begint de Fed binnenkort met het afbouwen van de door haar opgekochte obligaties.

Verder is de euro/dollar koers in rustiger vaarwater gekomen. De stijging van de euro bereikte een piek begin september met een koers van $1,21. Inmiddels is de koers enigszins gestabiliseerd en schommelt op het moment van schrijven rond de $1,18.

Persoonlijke kwartaalrapportage

In uw persoonlijke kwartaalrapportage kunt u onder andere het rendement van uw beleggingsportefeuille terugvinden. Indien u vragen heeft over uw persoonlijke beleggingsportefeuille, de kwartaalrapportage of marktomstandigheden, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of via 0299-720961.


Deel via social media: