Rapportage vierde kwartaal 2017

Rapportage vierde kwartaal 2017

Het jaar 2017 is opnieuw positief verlopen voor beleggers. Na een wisselvallig eerste halfjaar zijn de koersen van aandelen en obligaties in het tweede halfjaar behoorlijk gestegen. Hoewel de gerealiseerde rendementen iets lager zijn dan in voorgaande jaren, werd in alle risicoprofielen van Care IS een positief rendement behaald over heel 2017.

Belangrijke gebeurtenissen

Donald Trump was een bepalende figuur in 2017. Na twijfels over zijn daadkracht als president, reageerden de beurzen toch positief op zijn plannen om de Amerikaanse economie aan te jagen middels miljardeninvesteringen en een nieuw belastingplan. De spanningen tussen Trump en Noord-Korea hadden uiteindelijk weinig impact op de financiële markten.


In Europa hielden invloedrijke landen zoals Duitsland en Frankrijk verkiezingen. De uitslagen waren positief voor beleggers omdat populistische, anti-Europese partijen geen meerderheid konden vormen. De overwinning van Emmanuel Macron in Frankrijk was hierin de belangrijkste gebeurtenis. De consternatie rond de Catalaanse wens om onafhankelijk te worden, kon het positieve sentiment op de Europese beurzen niet tegenhouden.


Een minder positieve ontwikkeling voor het rendement van aandelen was de koersstijging van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Mede door de gunstige politieke ontwikkelingen en de aantrekkende economische groei in Europa is het vertrouwen in de euro gestegen en is de koers opgelopen tot boven de $1,20. Deze stijging heeft een negatief effect op de koersen van aandelen uit de Verenigde Staten.

Resultaten aandelen versus obligaties

Met een rendement van ongeveer 7% droegen aandelen voor een groot deel bij aan het rendement van de beleggingsportefeuilles over 2017. Belangrijkste oorzaken voor het positieve rendement waren gunstige bedrijfsresultaten, relatief lage rentes wereldwijd en een groeiende wereldeconomie.


Obligaties behaalden over heel 2017 een rendement van circa 2,5%. Belangrijkste drijfveren voor het rendement van obligaties zijn de rente en de kredietopslag van bedrijven. Omdat de rente in Europa per saldo niet van zijn plaats is gekomen, zijn de koersen van staatsobligaties niet gestegen over 2017. De positieve economische ontwikkelingen in de Eurozone zorgden aan de andere kant voor een flinke daling van de kredietopslag. Dit leidde tot positieve rendementen op bedrijfsobligaties.

 

Met een rendement van ruim 8% waren obligaties uit opkomende landen de best presterende beleggingscategorie in 2017.

Persoonlijke rapportage

In uw persoonlijke kwartaalrapportage kunt u onder andere het rendement van uw beleggingsportefeuille terugvinden. Indien u vragen heeft over uw persoonlijke beleggingsportefeuille, de kwartaalrapportage of marktomstandigheden, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of via 0299-720961.
 


Deel via social media: