Skip to main content
Open een rekening

Het vierde kwartaal was voor alle risicoprofielen een sterke afsluiter van een positief beleggingsjaar. In dit kwartaalbericht blikken we terug op de ontwikkelingen die relevant waren voor uw beleggingen.

Onrust in de bankensector

Het jaar 2023 startte positief. Beleggers waren optimistisch omdat inflatie een dalende trend liet zien. Dit optimisme werd tijdelijk verstoord toen in maart een aantal banken in financiële problemen kwam. Meerdere Amerikaanse regionale banken vielen om en het Zwitserse Credit Suisse werd overgenomen door concurrent UBS.

Dankzij tijdig ingrijpen van overheden en grootbanken stabiliseerde de situatie snel en keerde de rust terug op de financiële markten. Omdat wij uw beleggingen breed spreiden, was de koers van uw beleggingen snel weer hersteld.

Natuurgeweld en geopolitieke spanningen

Naast onrust in de bankensector werden we in 2023 geconfronteerd met meerdere natuurrampen die veel slachtoffers eisten, waaronder aardbevingen (Turkije en Marokko) en tropische stormen. En ook op het geopolitieke speelveld was 2023 een bewogen jaar. Naast voortdurende conflicten zoals de oorlog in Oekraïne en de burgeroorlog in Myanmar, braken er ook nieuwe gewapende conflicten uit in onder andere Israël/Gaza en in Sudan.

De impact van deze situaties op uw beleggingsportefeuille was beperkt. Dit komt mede omdat wij uw beleggingen wereldwijd spreiden over verschillende soorten bedrijven.

Lagere inflatie met behoud van economische groei

De belangrijkste thema's van 2023 waren opnieuw inflatie, centrale banken en economische groei. Om de hoge inflatie te bestrijden, hebben centrale banken de rentes flink verhoogd. Dit beleid was tot nu toe succesvol, aangezien de inflatie wereldwijd is afgenomen.

Bijkomend gevolg van het verhogen van de rente is dat economische groei afgeremd wordt. Beleggers waren bang dat de wereldeconomie in 2023 in een recessie zou belanden. Dat is echter niet uitgekomen. In de Verenigde Staten (de belangrijkste economie wereldwijd) werden de economische groeiverwachtingen zelfs overtroffen. Dit was een gunstig scenario waardoor uw beleggingen in 2023 flink zijn gestegen.

Sterk vierde kwartaal

De stijging van uw beleggingen in de eerste drie kwartalen van dit jaar, werd begin oktober kortstondig onderbroken doordat de rente wereldwijd weer opliep. Eind oktober keerde het tij toen de Amerikaanse centrale bank liet blijken dat zij de beleidsrente voorlopig niet verder zou verhogen. Mede hierdoor daalde de marktrente en stegen de koersen van uw beleggingen in november en december opnieuw sterk.

In uw persoonlijke kwartaalrapportage vindt u het rendement van uw beleggingsportefeuille. Klik hiervoor op de groene knop bovenaan de e-mail die u van ons heeft ontvangen.

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.