Rapportage eerste kwartaal 2016

Rapportage eerste kwartaal 2016

Het eerste kwartaal van 2016 is onrustig verlopen. Twijfels onder beleggers over de wereldwijde economische groei en de risico’s van de dalende olieprijs leidden tot dalende aandelenkoersen aan het begin van het kwartaal. Door nieuwe steunmaatregelen van de ECB is de rente in Europa verder gedaald en zijn de koersen van obligaties gestegen. 

 

Aandelen afgebouwd in de beleggingsportefeuilles

Vanwege het negatieve sentiment en de toenemende risicograad in de beleggingsportefeuilles, heeft Care IS de aandelenpositie met 20% afgebouwd in het begin van het kwartaal. Op 21 maart, toen het risico weer was afgenomen, hebben we de weging van aandelen weer opgebouwd.

Focus op vermogensbehoud

Over het hele kwartaal gemeten heeft de onderweging van aandelen voor een lager risico in de beleggingsportefeuilles gezorgd. Hoewel de timing geen extra rendement heeft opgeleverd, bleef de daling in de beleggingsportefeuilles beperkt in vergelijking met de benchmark en aandelenbeurzen wereldwijd. Ook de schommelingen die we van dag tot dag op de aandelenbeurzen zagen, waren veel minder groot in de beleggingsportefeuilles. 

 

In onderstaande tabel zijn de rendementen van de Care IS modelportefeuilles weergegeven. Een volledig overzicht van alle rendementen en een toelichting hierop is te vinden in de kwartaalrapportage.

      Q1 2016                   2015           2009 - 2016 
  Profiel B (zeer defensief)+2,29%-1,59%+44,13%
  Profiel C (defensief)+0,68%+0,23%+73,20%
  Profiel D (neutraal)-0,97%+1,08%+86,45%
  Profiel E (offensief)-2,62%+2,03%+102,88%
  Profiel F (zeer offensief)-4,33%+4,16%+129,74%

 

Indien u vragen heeft over uw persoonlijke beleggingsportefeuille, de kwartaal-rapportage of marktomstandigheden, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon via 0299-720961.


Deel via social media: