Vooruitblik en positionering – april 2019

Vooruitblik en positionering – april 2019

In deze vooruitblik bespreken we de marktverwachtingen en positionering van de beleggingsportefeuilles voor de komende periode.

Amerikaanse economie in gezonde staat

De Verenigde Staten spelen een belangrijke rol binnen de wereldwijde economie. Fundamenteel gezien staat de Amerikaanse economie er goed voor. Consumentenuitgaven – de belangrijkste drijfveer voor de Amerikaanse economie – worden nog steeds ondersteund door een solide arbeidsmarkt.

 

Zowel het aantal vacatures als het aantal werkzoekenden neemt toe. Ook slagen steeds meer Amerikanen erin een baan te vinden. Hierdoor stijgt het totale besteedbaar inkomen en blijft de werkloosheid historisch laag zonder dat de inflatie sterk oploopt. Stijgende potentiële consumptie uitgaven ondersteunen de Amerikaanse economie.

Politieke onzekerheden blijven aanwezig

Politieke onzekerheden blijven een rol spelen voor de koersontwikkeling op de korte termijn. De belangrijkste onzekerheid is het handelsconflict tussen de economische grootmachten China en de VS. Hoewel de vooruitzichten de laatste maanden zijn verbeterd, blijven de financiële markten voorlopig in de ban van de handelsonderhandelingen.

 

De Europese financiële markten hebben daarnaast nog te kampen met de onzekerheid omtrent de Brexit. De uitkomst van deze langslepende kwesties is vooralsnog onbekend. Tot nu toe is de invloed van de Brexit-discussie op de financiële markten beperkt. De Engelse economische groei draagt maar een klein stukje bij aan de wereldwijde economische groei. Daarnaast maakt Engeland gebruik van het Britse pond. Als zij de euro zouden gebruiken, was de impact van een Brexit veel groter.

Monetair beleid versoepelt

Wereldwijd stellen steeds meer centrale banken zich soepeler op wat betreft het monetaire beleid. De Amerikaanse centrale bank (Fed) kondigde aan te pauzeren met zowel renteverhogingen als de afbouw van het schuldenprogramma. Ook de ECB besloot de eerstvolgende renteverhoging een jaar uit te stellen naar 2020 en initieerde daarnaast een nieuwe ronde goedkope bankleningen. Daarnaast zullen ook de Chinese autoriteiten de economie een handje helpen met meer stimuleringsmaatregelen. Bovenstaande maatregelen zorgen wereldwijd gezien voor een gematigder renteniveau en daardoor een gunstiger ondernemers- en beleggingsklimaat.

Positieve vooruitzichten

Care IS vermogensbeheer is nog steeds positief over de vooruitzichten voor 2019. Beleggen is nooit zonder risico en ook vandaag de dag spelen er meerdere kwesties die de krantenkoppen vaak domineren. We zien centrale banken wereldwijd anticiperen op de (mogelijke) invloed van deze risico’s door de economie een monetair steuntje in de rug te geven. In het kwartaalbericht heeft u kunnen lezen dat het Europese renteniveau de afgelopen maanden nog verder is gedaald; dit is positief voor aandelen uit de Europese Unie.

 

Ook het perspectief voor de Amerikaanse economie is nog altijd gunstig. Daarnaast is de waardering van aandelen aantrekkelijker geworden ten opzichte van vorig jaar. Dit is een goed vooruitzicht voor de toekomstige koersontwikkeling op de lange termijn.

Onze positionering in obligaties

Eind maart hebben we, door winst te nemen op Europese bedrijfsobligaties, geïnvesteerd in wereldwijde staatsobligaties. Hierdoor is de obligatieportefeuille minder gevoelig voor ontwikkelingen binnen Europa, zoals een stijging van het Europese renteniveau. Ook bieden staatsobligaties betere bescherming in tijden van verhoogde beweeglijkheid op de financiële markten. Meer gedetailleerde informatie over de wijziging vindt u op onze website.

Onze positie in aandelen

Binnen het aandelenstuk hanteren we een wereldwijde spreiding. Ten opzichte van de benchmark heeft onze portefeuille een hogere allocatie naar opkomende landen en de Eurozone. Ondanks de politieke strubbelingen is het renteniveau in Europa bijzonder laag en zijn aandelen uit de Eurozone relatief aantrekkelijk gewaardeerd.


Deel via social media: