Vooruitblik en positionering - juli 2018

Vooruitblik en positionering - juli 2018

In deze vooruitblik bespreken we de verwachtingen en positionering van de beleggingsportefeuilles voor het komende half jaar.

Gunstig klimaat voor aandelen

Het IMF verwacht in hun ‘World Economic Outlook’ dat de sterke economische groei van afgelopen jaren wereldwijd nog jaren kan doorzetten. In opkomende markten ligt de groei nog hoger en wordt voor de komende jaren zelfs nog een lichte stijging verwacht.

 

Bedrijfswinsten zijn sterk gerelateerd aan economische groei. De hoge economische groei kwam al tot uiting in de bedrijfscijfers over het eerste kwartaal. Ook voor het tweede kwartaal wordt verwacht dat er recordwinsten worden gerapporteerd door Amerikaanse bedrijven. Recent gepubliceerde banencijfers tonen aan dat er nog voldoende capaciteit aanwezig is om de huidige economische groei vol te houden.

 

Hoewel het cijferseizoen nog maar net begonnen is, zien we tot nu toe dat 87% van de uitgebrachte resultaten de verwachtingen wist te overtreffen. Ondanks de politieke risico’s die op dit moment spelen, verwachten we van aandelen onder aanvoering van de aanhoudende economische groei een aantrekkelijk rendement.

Risico's

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Naast groeipotentieel is het belangrijk om ook deze risico’s in kaart te brengen. Een belangrijk risico op dit moment is het lopende handelsconflict. Ook zijn er politieke risico’s die van invloed kunnen zijn op de economische groei. Hoewel de spanningen met Noord-Korea de laatste tijd zijn afgenomen, blijft dit een potentieel gevaar. Ook zaken als de Brexit en oplaaiend populisme blijven onderwerpen die wij in de gaten houden. Daarnaast is president Trump een onvoorspelbare factor gebleken die de wereld continu blijft verrassen.

Onze positie in Emerging Markets

Beleggingen in Emerging Markets werden relatief hard geraakt door het handelsconflict. Care IS heeft aandelenbeleggingen in deze regio strategisch overwogen (15% van het aandelenstuk) en ook obligaties uit deze regio opgenomen in uw beleggingsportefeuille. Deze beleggingen namelijk een hoger verwacht rendement dan aandelen en obligaties uit ontwikkelde landen. Door de recente koersdaling is de waardering van beleggingen uit emerging markets aantrekkelijker geworden. Ondanks de recente koersdaling behouden we daarom onze overweging in deze regio.

Onze positie in Obligaties

Wij beleggen voor u in obligaties vanwege diversificatievoordelen en bescherming in tijden van onzekerheid. Door naast aandelen ook in obligaties te beleggen, wordt de rendement/risico verhouding van een beleggingsportefeuille aanzienlijk verbeterd.


Als gevolg van de politieke onrust in Europa is de rente het afgelopen kwartaal gedaald. Hoewel dit op korte termijn gunstig was voor de koersen, is het verwachte rendement hierdoor gedaald. De ECB heeft aangekondigd de rente voorlopig laag te houden. We verwachten daarom dat de rente de komende tijd rond het huidige niveau blijft schommelen. In dit scenario zullen de koersen van obligaties gelijk blijven of licht stijgen.


Deel via social media: