Afbouwen positie in vastgoed

Hierbij informeren wij u over de verkoop van de vastgoedbelegging in de beleggingsportefeuilles met risicoprofiel B (zeer defensief) en C (defensief). Het betreft de verkoop van de ‘iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF’. In de beleggingsportefeuilles met risicoprofiel D (neutraal), E (offensief) en F (zeer offensief) is deze ETF niet opgenomen en vindt dus geen transactie plaats.


Gezien de huidige marktomstandigheden hebben wij besloten om de positie in vastgoed te verkopen. In de afgelopen weken is de beweeglijkheid van de rente in Europa flink toegenomen. Omdat vastgoedbeleggingen gevoelig zijn voor de ontwikkeling van de rente is het risico van vastgoed in de beleggingsportefeuilles opgelopen. Daarnaast is de waardering van vastgoed hoog omdat de koers vanaf 2014, met name door de dalende rente, met 45% is gestegen. Een andere ontwikkeling die zich al langere tijd voordoet is de toenemende correlatie tussen vastgoed en aandelen. Hierdoor beweegt de koers van vastgoed steeds meer gelijk aan de koers van aandelen en neemt het spreidingsvoordeel (diversificatie) door in vastgoed te beleggen verder af.


Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen hebben wij besloten om de positie in vastgoed volledig te verkopen. Om dit te kunnen uitvoeren, hebben wij de bandbreedte van vastgoed in de risicoprofielen B en C aangepast. De bandbreedtes geven het maximale en minimale gewicht aan waartussen de weging van een bepaalde beleggingscategorie mag bewegen. Deze zijn onder andere terug te vinden in het risicoprofielformulier. In risicoprofiel B was het minimale gewicht voor vastgoed 5% en in risicoprofiel C was dit 4%. In beide risicoprofielen hebben we het minimale gewicht van vastgoed aangepast naar 0% zodat we de positie in vastgoed volledig kunnen verkopen.


Binnen de beleggingsportefeuilles blijft een gedeelte van het vermogen belegd in vastgoed, omdat de beleggingscategorie aandelen voor 4% uit vastgoedaandelen bestaat.


Op dit moment is Care IS bezig met het evalueren van de normgewichten en bandbreedtes van de beleggingscategorieën in alle risicoprofielen. Deze evaluatie vindt eens in de 3 tot 5 jaar plaats. De aanpassing van het minimale gewicht van vastgoed past binnen de nieuwe normgewichten en bandbreedtes die we binnen enkele weken zullen communiceren en doorvoeren.


De opbrengst van de verkoop van vastgoed houden we tijdelijk op de geldrekening aan. In de komende periode zullen we een besluit nemen over de herinvestering van deze gelden.


Mocht u naar aanleiding van deze wijziging nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact op nemen met uw contactpersoon op 0299-720961.
 


Deel via social media: