Beleggingen na Brexit (update I)

Bijna een week na de verrassende uitslag van het Britse referendum, is de rust enigszins wedergekeerd. Het is nog onduidelijk hoe het daadwerkelijke proces van de afscheiding gaat verlopen. De Engelsen lijken vooral de lusten van de vrije handel te willen behouden zonder de lasten. Op het Europese vasteland hebben ze ook zo hun eisen voor de nieuwe verdragen. Het zal geruime tijd duren voor deze verschillen worden overbrugd. 

Impact op de beleggingsportefeuilles van Care IS blijft beperkt

De impact van de uitkomst van het Brexit referendum op de portefeuilles is tot nu toe beperkt gebleven. De goede spreiding in de portefeuille zorgt voor de gewenste risicobeheersing. Ook het niet afdekken van vreemde valuta’s in de aandelenportefeuille droeg bij aan het beperken van het verlies. De beurskoersen van aandelen uit de Verenigde Staten daalden vrijdag 24 juni 3,6%. De waarde van deze aandelen is in US dollars. Omdat de dollar steeg ten opzichte van de euro, daalde de waarde in euro slechts 1,26%.

In onderstaande tabel staat het rendement vanaf 1 juni 2016 tot en met 28 juni 2016 weergegeven. In de tabel is te zien dat de portefeuilles in de maand juni aanzienlijk minder hard zijn gedaald dan de Europese aandelenindices.

Beleggingen na Brexit (update I)

Deel via social media: